Bezpieczeństwo europejskie-program konwersatorium 2010-2011

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo europejskie-program konwersatorium 2010-2011 - strona 1 Bezpieczeństwo europejskie-program konwersatorium 2010-2011 - strona 2 Bezpieczeństwo europejskie-program konwersatorium 2010-2011 - strona 3

Fragment notatki:

Prof. dr hab. Ryszard Zięba
Jean Monnet Chair
dyżur: czwartek, godz. 16.30-18.00
e-mail: rzieba@uw.edu.pl
Program konwersatorium
Bezpieczeństwo Europejskie
II rok Wieczorowe Studium Europeistyki
Rok akademicki 2010/2011
1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego
- Tradycyjne ujęcie bezpieczeństwa;
- Czynniki ewolucji bezpieczeństwa;
- Poszerzenie i odmilitaryzowanie bezpieczeństwa.
Literatura podstawowa:
- R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, WAiP, Warszawa 2008, s. 15-39.
- R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, wyd. 4, Scholar, Warszawa 2004, rozdz. I.
- R. Zięba, „Nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty metodologiczne”, [w:] J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Scholar, Warszawa 2010, s. 335-361.
2. Załamanie się zimnowojennego ładu bezpieczeństwa w Europie
- Pierestrojka w ZSRR;
- Jesień Ludów 1989 r.; - Zjednoczenie Niemiec; - Rozpad bloku wschodniego i ZSRR;
- Porozumienia o kontroli zbrojeń i rozbrojeniu w Europie
Literatura podstawowa:
- J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Scholar, Warszawa 2007, rozdz. XXIX.
- M. Stolarczyk, Podział i zjednoczenie Niemiec: jako elementy ładów europejskich po II wojnie światowej, Wydawnictwo UŚ., Katowice 1995 [ksero Bibliotece WDiNP].
- R. Zięba, „Zjednoczone Niemcy w nowym ładzie europejskim”, [w:] K. A. Wojtaszczyk (red.), Niemcy po zjednoczeniu, INP UW, Warszawa 1995, s. 137-160.
3. Nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego po zimnej wojnie - Destabilizacja systemów politycznych byłych państw socjalistycznych; - Transformacja ładu politycznego w Europie;
- Dysproporcje ekonomiczne między państwami;
- Migracje międzynarodowe.
- Nacjonalizmy i konflikty etniczne;
- Zagrożenia militarne;
- Terroryzm, transnarodowa przestępczość zorganizowana;
- Zagrożenia ekologiczne;
Literatura podstawowa:
- R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa…, rozdz. II i III.
4. Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa
- Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa
- Główne obszary niestabilności na Bałkanach
- Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa
- Efektywność inicjatyw i działań na rzecz bezpieczeństwa
- Nowe tendencje ewolucji bezpieczeństwa Bałkanów


(…)

…, „Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE - strategie i wyzwania”, [w:] Pytania o Europę. Opinie ekspertów, Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2010, s. 142-152.
9. Spory transatlantyckie w sprawach bezpieczeństwa
- ESDI i CJTF;
- DCI i PCC a wydatki na zbrojenia;
- Wojna z terroryzmem;
- Sprawa interwencji w Iraku;
- Stanowisko Polski w sporach transatlantyckich.
Literatura…
… na bezpieczeństwo europejskie
- Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu
- Role innych aktorów zewnętrznych w regionie śródziemnomorskim
Literatura podstawowa:
- J. Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, WUW, Warszawa 2010.
- R. Zięba Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, WAiP, Warszawa 2007.
12. Ewolucja KBWE/OBWE…
… Marszałek, Toruń 2005.
Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, WUW, Warszawa 2010.
Zając J., „Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej jako wyzwanie dla Polski”, [w:] M. Stolarczyk (red.), Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 425-441.
Zięba R., (red…
…, Warszawa 2003.
Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, WAiP, Warszawa 2007.
3

…, t. 21, nr 1-2, s. 33-52.
7. Unia Zachodnioeuropejska jako mechanizm bezpieczeństwa integrującej się Europy - Rewitalizacja UZE;
- UZE jako wykonawca WPZiB Unii Europejskiej;
- Tworzenie sił zbrojnych UZE;
- Misja petersberskie UZE.
Literatura podstawowa:
- R. Zięba, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, WN Scholar, Warszawa 2000.
8. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; geneza…

- Nowe funkcje KBWE po zimnej wojnie
- Reformy instytucjonalne
- Prace nad tzw. modelem bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku
- Misje w terenie. Literatura podstawowa:
- R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa…, rozdz. VIII.
13. Rola ugrupowań subregionalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego
- Przesłanki tworzenia ugrupowań subregionalnych;
- Rola Grupy Wyszehradzkiej;
- Rola…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz