Międzynarodowe stosunki polityczne - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 5537
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki polityczne - ćwiczenia - strona 1 Międzynarodowe stosunki polityczne - ćwiczenia - strona 2 Międzynarodowe stosunki polityczne - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:


) Międzynarodowe Stosunki Polityczne (MSP) Rok akademicki 201 1 /201 2 - ćwiczenia 1. Status i role międzynarodowe państw oraz innych uczestników SM Stosunki międzynarodowe jako dziedzina stosunków społecznych; prymat MSP
Uczestnicy stosunków międzynarodowych: definicja i kryteria uczestnictwa międzynarodowego, Rodzaje i charakterystyka uczestników SM
Państwo jako podstawowy uczestnik MSP (atrybuty państwa, rodzaje państw, immunitet państwa, suwerenność i prawa zasadnicze państw; role międzynarodowe państw, nowe rodzaje państw)
Literatura: E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych , Warszawa-Kraków 2005, cz. II.
J. Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu , Warszawa 2010, rozdz. I.
I. Popiuk-Rysińska, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania , [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, funkcjonowanie , Warszawa 2006, s. 88-116. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne , Warszawa 1994 i wyd. nast., s. 111-140.
D. Kondrakiewicz, „Państwo” [w:] M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne , Lublin 2006, rozdz. III. S. Bieleń „Państwa upadłe”, [w:] J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych: bil ans i perspektywy , Warszawa 2006. - M. Bielecka, „Role międzynarodowe państwa ”, [w:] R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004, s. 177-192.
2. Bezpieczeństwo międzynarodowe Ogólne rozumienie bezpieczeństwa
Typologie bezpieczeństwa w nauce o SM
Tradycyjne i współczesne pojmowanie bezpieczeństwa
Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Literatura: R. Zięba, „Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego”, [w:] R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2007.
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego . Koncepcje-struktury-funkcjonowanie , wyd. IV poprawione, Warszawa 2004, rozdz. I i II. W. Szymborski, Międzynarodowe stosunki polityczne , Bydgoszcz 2006, rozdz. Bezpieczeństwo międzynarodowe.
3. Karta Narodów Zjednoczonych i system ONZ Geneza ONZ; cele, zasady, organy System bezpieczeństwa ONZ
Akcje i operacje pokojowe ONZ
Debata nad reformą ONZ; ocena efektywności ONZ
Literatura: Karta Narodów Zjednoczonych ;
J. Symonides, „Organizacja Narodów Zjednoczonych: geneza, podstawa, cele i zasady funkcjonowania, struktura, organy główne i pomocnicze, system Narodów Zjednoczonych”, [w:] J. Symonides (red.),

(…)

… europejskiego. Koncepcje - struktury - funkcjonowanie, W-wa 2004, r. VII,VIII, IX.
5. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej Powstanie i rozwój integracji europejskiej po II wojnie światowej
Instytucjonalizacja procesów integracyjnych
Osiągnięcia i perspektywy intensyfikacji procesów integracyjnych
Literatura:
R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007, r. I, s. 15-46.
K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2011, rozdz. II-X.
S. Parzymies, „Projekt traktatu ustanawiającego konstytucje dla Europy”, Stosunki Międzynarodowe, t. 28. nr 3-4, 2003, s. 9-39.
Teksty traktatów o UE na stronie internetowej <ue.eu.int>.
6. Rozpad Jugosławii i jego następstwa
Przyczyny rozpadu Jugosławii
Wojna serbsko-chorwacka; wojna w Bośni i Hercegowinie…
… oraz współpraca regionalna w Afryce
Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w Afryce Główne obszary niestabilności Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz stabilizacji sytuacji w regionie
Rola USA i innych państw w Afryce OJA i Unia Afrykańska - cele, zasady, funkcjonowanie Literatura:
W. Lizak, „Bezpieczeństwo Afryki”, [w:] R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe…, rozdz. XVII.
J. J…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz