Reformy zapoczątkowane w latach 70 w Chinach-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reformy zapoczątkowane w latach 70 w Chinach-opracowanie - strona 1 Reformy zapoczątkowane w latach 70 w Chinach-opracowanie - strona 2 Reformy zapoczątkowane w latach 70 w Chinach-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Reformy zapoczątkowane w latach 70. XX wieku spowodowały, że na przestrzeni ostatnich dekad Chiny wyłoniły się jako silne państwo z coraz większym zakresem wpływów i oddziaływania na wspólnotę międzynarodową, stając się niezwykle znaczącym graczem w systemie gospodarki światowej - zauważmy, w jak dużej mierze na co dzień jesteśmy konsumentami ogromnej ilości chińskich produktów. Państwo to niewątpliwie aspiruje do bycia supermocarstwem, zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej. ATUTY
Pod względem pozycji demograficznej Chiny są absolutnym liderem światowym z liczbą ponad 1 miliarda 350 milionów mieszkańców, co stanowi ok. 22% światowej populacji. W aspekcie terytorialnym również należą do ścisłej czołówki, zajmując obszar liczący ponad 9,5 miliona kilometrów kwadratowych, co daje im, za Rosją i Kanadą, trzecie miejsce na świecie. Pod względem geopolitycznym centralna lokalizacja terytorium Chin w Azji Wschodniej, w zasięgu głównych szlaków transportu morskiego, daje temu państwu pozycję dogodną i faworyzującą. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój gospodarczy Chin, lokujący obecnie to państwo w ścisłej czołówce światowej. Zajmują one czołową pozycję w produkcji niektórych dóbr, jak stal, węgiel, cement, zboże, nawozy i telewizory. W handlu zagranicznym Chiny zajmują trzecie miejsce na świecie, a w wymiarze rezerw walutowych są niedoścignionym światowym liderem, rezerwy to ok. 3 bilionów dolarów. W tym aspekcie posiadają znaczący wpływ na światową koniunkturę, ceny towarów i surowców, stopy procentowe i podaż pieniądza. W ujęciach tempa rozwoju prowadzą gospodarkę o imponującej stabilności wieloletniego i wysokiego tempa wzrostu, średnio około 10 procent rocznie. Gospodarka Chin stanowi stymulator koniunktury w gospodarce światowej. Doszło do tego również dzięki wstąpieniu Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku, po czym nastąpiła intensyfikacja wymiany handlowej, szczególnie z USA. Chiny są także coraz częściej miejscem zagranicznych inwestycji, co wpływa na wymianę handlową ze wszystkimi krajami i wartość walut. Zaczynają również pełnić rolę eksportera kapitału, a nawet wierzyciela Stanów Zjednoczonych. W chwili obecnej Chiny są uważane za państwo, które bardzo szybko się rozwija i prawdopodobnie stanie się globalną potęgą gospodarczą w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Pozycja gospodarcza jest więc najsilniejszym atrybutem chińskiej mocarstwowości, dlatego utrzymanie obecnego tempa rozwoju jest dla Chin szczególnie istotne, jest to zadanie strategiczne. Przypuszcza się, że ok. 2020 Chiny przegonią USA względem globalnego PKB.
W wymiarze politycznym, zarówno regionalnym, jak i globalnym, mocarstwowość Chin nie powinna podlegać większej dyskusji. Niewzruszonym gwarantem tej mocarstwowości jest status stałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz szerokie uczestnictwo w innych gremiach międzynarodowych. Chiny mają bardzo duże wpływy w Afryce czy Ameryce Południowej. Pod względem militarnym również zalicza się Chiny do grona mocarstw, posiadając największą armię sięgającą 2,5 miliona. Chiny należą także do elity mocarstw nuklearnych. Chiny chcą pełnić rolę stabilizatora na świecie.

(…)

… spójności między wzrostem gospodarczym a rozwojem społecznym powoduje, iż mimo że Chiny posiadają wysokie PKB, PKB per capita jest 10 krotnie niższe niż np. w USA. Duża część osób żyje w biedzie, jest problem z bezrobociem i niskim poziomem edukacji. Ze względu na faworyzację terenów południowo - zachodnich w aspekcie gospodarczym, Chiny mają problem z nierównomiernym rozmieszczeniem ludności i zacofaniem rejonów wschodnich.
Bardzo dużym problemem Chin jest starzenie się społeczeństwa i nierównowaga znaczenia płci, co jest konsekwencją kontroli urodzeń. Polityka jednego dziecka w przyszłości może mieć poważny wpływ na dotychczasowy rozwój gospodarczy Chin, gdyż będzie coraz mniej osób w wieku produkcyjnym w stosunku do ludzi starszych. Preferowanie posiadania syna niż córki i związane z tym częste aborcje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz