Stosunki międzynarodowe - strona 9

Stosunki międzynarodowe w latach 1925-1936

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

Stosunki międzynarodowe w latach 1925—1936. System lokarneński i niepowodzenie koncepcji „zbiorowego bezpieczeństwa” w Europie. Stosunki międzynarodowe tuż po I wojnie światowej - kluczowe tezy Warunki traktatów pokojowych zawartych po I wojnie światowej w znacznej części opierały się na „Czternast...

Stosunki UE z krajami Europy Środkowo-Wschodniej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1106

Stosunki UE z krajami Europy Środkowo-Wschodniej Do końca lat 80 XX wieku współpraca WE z krajami Europy Środkowowschodniej była ograniczona do jednostronnych kontaktów. Polityka zagraniczna tych państw była dyktowana przez Moskwę. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie po tym jak w ZSRR do władzy doszedł...

Struktura parlamentu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2016

Struktura parlamentu (geneza, modele, konsekwencje dla systemu politycznego); Parlament - co to takiego? Organy ustawodawcze są powszechnie określane nazwą parlament (czyli miejsce, gdzie się debatuje), posiadającą różnorodne korzenie (francuskie, angielskie, włoskie). Parlamenty współczesnych pańs...

Suwerenność państwa we współczesnym prawie międzynarodowym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1071

Suwerenność państwa we współczesnym prawie międzynarodowym Suwerenność państw jest jednym z podstawowych terminów prawa międzynarodowego. Oznacza ona niezależność państwa, wyrażającą się w posiadaniu osobowości prawnej, stanowiącej najwyższą władzę na danym terytorium. Państwo suwerenne jest zatem ...

System dwubiegunowego a kształtowanie się sytuacji zimnowojennej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2240

System dwubiegunowego a kształtowanie się sytuacji zimnowojennej. Rola Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej 70% rezerw złota świata kapitalistycznego; 33% eksportu światowego; wpływ na Międzynarodowy Fundusz Walutowy...

System partyjny a system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

System partyjny a system rządów; System partyjny - to układ wszystkich partii politycznych , a także organizacji quasi - partyjnych: stowarzyszeń (np. BBWR ) czy związków zawodowych (np. NSZZ "Solidarność do 2001 r.). Do systemu party...

System westfalski i jego znaczenie dla porządku międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 8407

System westfalski i jego znaczenie dla porządku międzynarodowego. Wojna Trzydziestoletnia spustoszyła Europę. Uczestniczące w niej armie plądrowały środkową Europę, toczyły bitwy i - aby zapewnić sobie przeżycie - łupiły ludność cy...

Terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281

Terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego Terytorium państwa stanowi przestrzeń, na którą rozciąga się władza suwerenna określonego państwa. Jest to przestrzeń trójwymiarowa, obejmująca obszar lądowy, morskie wody przybrzeżne, wnętrze ziemi oraz przestrzeń powietrzną. Znaczenie terytoriu...

Traktaty jako instrument działania państw w perspektywie historyczne...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Traktaty jako instrument działania państw w perspektywie historycznej Starożytność Traktat regionu eurośródziemnomorskiego (umowa w formie pisemnej) Pierwsze znane traktaty: między Lagasz i Ujma (państwa-miasta Babilonii (ok. 3000 tys p.n.e.) dot...

Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych jako źródło prawa...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych jako źródło prawa Wg prof. Mika  Wiążące uchwały organizacji międzynarodowej nie są samodzielnym źródłem prawa, są zależne od statutu organizacji międzynarodowej. Rozróżnienie uchwał wiążących organizacji międzynarodowych i aktów jednostronnych ni...