Stosunki międzynarodowe - strona 10

Układ hierarchiczny w stosunkach międzynarodowych i odzwierciedlające...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1624

Układ hierarchiczny w stosunkach międzynarodowych i odzwierciedlające go kategorie państw KNZ mówi o suwerennej równości, chociaż jest to błędne ponieważ, to nie równość jest suwerenna, a suwerenność równa (powinno więc być raczej: równa suwerenność). Praktyka pokazuje jednak, że państwa dzielą się...

Unia Europejska w świetle Traktatu z Lizbony

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

Unia Europejska w świetle Traktatu z Lizbony Czym jest Traktat z Lizbony? Organizacje międzynarodowe ustanawiane są przez państwa na mocy umów międzynarodowych: są to umowy stanowiące względnie konstytuujące organizację międzynarodową . Państwa mogą naturalnie - po ustanowieniu organizacji - zmieni...

Unia Europejska w świetle Traktatu z Maastricht

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Unia Europejska w świetle Traktatu z Maastricht Traktat z Maastricht, oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej (TUE) został uzgodniony 11 grudnia 1991 roku, podpisany 7 lutego 1992 roku, a w życie wszedł 1 listopada 1993 roku (po ratyfikacji większości państw członkowskich). Na mocy traktatu Unia sta...

Uniwersalistyczne organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1351

Uniwersalistyczne organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego - ich główne cele i metody działania. Bezpieczeństwo międzynarodowe jest charakteryzowane jako stan wolny od zagrożenia obejmujący wszystkich członków społeczności...

Uniwersalizm a regionalizm systemów politycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1981

Uniwersalizm a regionalizm systemów politycznych; Uniwersalizm  dążenie do ujednolicenia, świat to jedna całość, takie same zasady powinny być dla wszystkich najważniejsze. Uniwersalne cechy współczesnych państw: Demokracja Prawa Człowieka Suwerenność Uniwersalne zasady systemów politycznych są...

Uwarunkowania i postępy idei zjednoczenia Europy Zachodniej (1946-19...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Uwarunkowania i postępy idei zjednoczenia „Europy Zachodniej” (1946—1992). Po zakończeniu II wojny światowej idea jedności europejskiej rozwijała się w nowych warunkach. Odżyły dążenia zjednoczeniowe. Podłożem politycznym tych dążeń były tragiczne doświadczenia zarówno I jak i II wś, które wykazały...

Wpływ kultury prawnej i politycznej oraz struktury społeczeństwa na ...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

Wpływ kultury prawnej i politycznej oraz struktury społeczeństwa na funkcjonowanie systemu politycznego; Kultura prawna - aspekt ogólnie pojmowanej kultury , odnoszący się do stosunku człowieka wobec prawa . Kulturę prawną można zdefiniować...

Wyścig zbrojeń nuklearnych i jego znaczenie w kontekście stosunków ra...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1603

Wyścig zbrojeń nuklearnych i jego znaczenie w kontekście stosunków radziecko - amerykańskich Wyścig zbrojeń  między byłym ZSRR i USA przez 40 lat stanowił zagrożenie dla całego świata. Z zapartym tchem obserwowano rywalizację mocarstw. Obawiano się wybuchu wojny między blokami, która mogłaby okazać...

Zakaz użycia siły i groźby użycia siły w jej współczesnych aspektach...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Zakaz użycia siły i groźby użycia siły w jej współczesnych aspektach, w tym samoobrona, obrona prewencyjna Zakaz użycia siły Analizując materię pokojowego rozstrzygania sporów (PRS) stwierdzono, że rozbudowa mechanizmów PRS była następstwem przyjęcia i stopniowego utrwalania się w kształtowaniu rel...

Zasady przyjmowania państw do społeczności międzynarodowej na przest...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Zasady przyjmowania państw do społeczności międzynarodowej na przestrzeni dziejów Wielu wybitnych teoretyków prawa, w ogólności i PM twierdzi, że państwo to fakt historyczny i socjologiczny a nie prawny, gdyż prawne kryterium państwa nie istnieje. W konsekwencji PM nie powołuje państwa do życia, a ...