Układ hierarchiczny w stosunkach międzynarodowych i odzwierciedlającego kategorie państw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Układ hierarchiczny w stosunkach międzynarodowych i odzwierciedlającego kategorie państw - strona 1  Układ hierarchiczny w stosunkach międzynarodowych i odzwierciedlającego kategorie państw - strona 2  Układ hierarchiczny w stosunkach międzynarodowych i odzwierciedlającego kategorie państw - strona 3

Fragment notatki:

Układ hierarchiczny w stosunkach międzynarodowych i odzwierciedlające go kategorie państw KNZ mówi o suwerennej równości, chociaż jest to błędne ponieważ, to nie równość jest suwerenna, a suwerenność równa (powinno więc być raczej: równa suwerenność). Praktyka pokazuje jednak, że państwa dzielą się na równe i „równiejsze”. Grupa G8 - założona w 1975 r. jako G5 (Francja, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) rozrosła się następnie jako G7 włączając Kanadę i Włochy, a od roku 1998 istnieje jako G8 po włączeniu Rosji. G8 przewodzi półformalnym spotkaniom poświęconym światowym problemom gospodarczym. Szefowie rządów spotykają się na corocznych szczytach G8, a ministrowie finansów i/lub inni urzędnicy okresowo zjeżdżają się na konsultacje w innych sprawach. Doskonały przykład tego, jak niewielka grupa państw dujeuje o losach całego świata, proporcja 8:184.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 31 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960. OECD zastąpiła Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), powstałą w 16 kwietnia 1948 dla integrowania odbudowujących się ze zniszczeń wojennych gospodarek państw europejskich, korzystających z pomocy w ramach Planu Marshalla. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Do dorobku prawnego OECD należą umowy i kodeksy postępowania np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje - instrumenty nieformalnego nacisku. Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady i normy działania, tj. wytyczne i standardy, w poszczególnych dziedzinach gospodarki. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.
Pierwszy, drugi, trzeci świat Dla nazwania podziału świata w okresie zimnej wojny . W wyniku zmian, jakie miały miejsce po II wojnie światowej, a więc podziału świata na dwa bloki, a także wyłanianiu się coraz to nowych państw, zaczęto stosować podział na trzy światy. Do Pierwszego Świata zaliczano Stany Zjednoczone i ich sojuszników w Europie Zachodniej, a więc państwa najbardziej rozwinięte. Drugim Światem określano kraje bloku socjalistycznego z ZSRR na czele. Trzecim Światem natomiast nazywano kraje uwalniające się spod zależności kolonialnej. Jako pierwszy terminu Trzeci Świat użył ekonomista francuski Alfred Sauvy na łamach czasopisma "Le Nouvel Observateur" w 1952 roku. Porównywał on kraje zaliczane do tej grupy do trzeciego stanu we Francji przed rewolucją francuską, który także był biedny i wykorzystywany ekonomicznie przez dwa pierwsze stany. Kraje postkolonialne musiały wybierać między państwami zachodnimi, w których panowała liberalna demokracja i gospodarka rynkowa, a krajami bloku wschodniego, które charakteryzowała gospodarka centralnie planowana i totalitarny system rządzenia. Co prawda tworzono struktury, które miały zapewnić neutralność wobec tych grup państw (o czym niżej), niemniej jednak mimo tworzenia odpowiednich struktur międzynarodowych wiele krajów nie mogło pozwolić sobie na całkowitą neutralność i musiało podjąć współpracę z jedną ze stron.

(…)

… w przezwyciężeniu ich zacofania.
Bogata Północ i Biedne Południe
Kiedy miały miejsce przemiany lat 1989-1991, podział na trzy światy stracił rację bytu. Państwa, które wcześniej należały do bloku wschodniego, wyzwoliły się spod zależności ZSRR, a sam Związek Radziecki uległ rozpadowi. Wielu członków byłego Układu Warszawskiego, w tym m.in. Polska, zaczęło pukać do drzwi struktur zachodnich, co w efekcie przyniosło…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz