Globalizacja - Główne problemy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - Główne problemy  - strona 1 Globalizacja - Główne problemy  - strona 2 Globalizacja - Główne problemy  - strona 3

Fragment notatki:

Globalizacja - zespół procesów prowadzących do zunifikowania praktyk politycznych, gospodarczych, kulturowych wywodzących się z zachodu i emanujących na pozostałe części świata. Dla jego zaistnienia i rozwoju kluczowe znaczenie ma rozwój technologii informatycznych umożliwiający błyskawiczne przekazywanie wiedzy i kapitału
4 kategorie aktorów globalizacji: państwa narodowe
organizacje ponadnarodowe - takie, które mogą podejmować decyzje wiążące dla należących do nich państw narodowych (UE)
organizacje międzynarodowe - państwa narodowe, które wspólnie podejmują decyzje wiążące dla nich (NATO, Bank Narodowy, WTO)
organizacje transnarodowe - członkami nie są państwa narodowe (banki o światowym zasięgu, firmy - McDonalds, Nike, organizacje pozarządowe - Greenpeace)
Obecnie mamy do czynienia z III falą globalizacji
I fala - wiąże się z I odkryciami geograficznymi, ale także z podbojami (aspekt militarny)
04.07.1776- deklaracja USA
II fala - wiąże się z rewolucją przemysłową, państwa przemysłowe zaczęły tworzyć imperia kolonialne (Wielka Brytania, Francja, Holandia, Rosja), występował bardzo duży przepływ siły roboczej
Okres XX-lecia międzywojennego
III fala - po roku 1989, jedyna słuszna droga to ustrój kapitalistyczny, przebiega szybciej, gwałtowniej, jest wszechogarniająca, dużo większy przepływ kapitału niż siły roboczej, większe sprzeciwy (antyglobaliści, alterglobaliści)
Problemy: Są to problemy, które dotyczą całej ludzkości
Dotyczą przetrwania ludzkości
Wymagają współpracy wszystkich państw
Główne problemy globalizacji: Bariery wspólne dla wszystkich ogniw gospodarki - efekt cieplarniany, zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie się zasobów środowiska
Problemy o selektywnym charakterze występowania, ale wymagające działań globalnych - AIDS, głód
Zagrożenia polityczno - militarne - broń nuklearna, terroryzm, wojny lokalne
Teorie globalizacji: teoria imperializmu - Hopson
Z: system kapitalistyczny osiągnął najwyższą z faz rozwoju, ale to oznacza, że mamy kryzys nadprodukcji, zbytu
Efekt św. Mateusza - bogaci będą bogatsi, biedni będą biedniejsi
Jedyną szansą zapobiegnięcia jest rewolucja światowa
teoria zależności (XX w.) - okres postkolonialny
Państwa postkolonialne są formalnie niezależne, ale pogrążają się w zależności gospodarczej
Nurt pesymistyczny - nie mogą przestać być uzależnione, gdyż jak osiągną zysk to go transferują poza kraj
Nurt optymistyczny - są uzależnione technologicznie i kapitałowo, ale z biegiem czasu firmy staną się wzorem dla lokalnych firm, bo można osiągnąć zysk


(…)

… między globalnością a lokalnością (Wieśmac)
4 areny globalizacji:
ekonomiczna - przepływ dóbr, usług, kapitału
kulturowa - np. amerykanizacja życia
polityczna - główni aktorzy - USA,Chiny, UE
przestępczości zorganizowanej - handel narkotykami, kobietami, terroryzm (najczęściej z krajów biednych
Błędne koło ubóstwa - zakłada, że po to by wydobyć się z biedy trzeba zainwestować w edukację, ale brak jest tych środków…
… imperiów światowych - wchłaniają minisystemy, osiadły tryb życia, gospodarka rolna, silna władza polityczno - militarna, która koordynuje gospodarkę opartą o pobór danin i podatków, najwyższą formą aktywności są podboje i wojna (Starożytny Egipt, Rzym, Chiny); kryzys tej epoki wiąże się z przerostem aparatu biurokratycznego, który nie mógł sobie poradzić z coraz bardziej skomplikowanym aparatem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz