Stosunki międzynarodowe - strona 11

Zniewolenie i wyzwolenie narodów Europy Środkowo-Wschodniej 1945-1989 ...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2583

Zniewolenie i wyzwolenie narodów Europy Środkowo-Wschodniej: 1945—1989. Zniewolenie narodów Europy Środkowo-Wschodniej polegało na objęciu przez komunistów władzy, po II wojnie światowej, w Państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz ekspansywnym narzucaniu przez rząd ZSRR krajom satelickim własnego ...

Polityka appeasementu wielkich mocarstw zachodnioeuropejskich i jej s...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2380

Polityka appeasementu wielkich mocarstw zachodnioeuropejskich i jej skutki w świetle kryzysu w europejskiej polityce międzynarodowej drugiej połowy lat 30. XX w. Polityka appeasmentu, to polityka ciągłych ustępstw wobec kolejnych żądań Hitlera, która zaczęła się już w 1935r. Do 1934r potęga zwycięz...

Przeobrażenia społeczności międzynarodowej od średniowiecza do czasów...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Przeobrażenia społeczności międzynarodowej od średniowiecza do czasów współczesnych i ich znaczenie dla ewolucji prawa międzynarodowego (zwłaszcza znaczenie odkryć geograficznych i kolonializmu, zmiana charakteru kulturowego społeczności międzynarodowej i prawa międzynarodowego) Communitas communit...

Źródła prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

Źródła prawa międzynarodowego Rodzaje źródeł prawa: Źródła poznania prawa (fontes iuris conoscendi) Zbiory traktatów, orzecznictwa, precedensów umożliwiające poznanie źródeł formalnych Zbiory UNTS (urzędowy zbiór traktatów O...

Źródła prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1050

Źródła prawa Unii Europejskiej Źródła prawa UE Kategoria acquis communautaire - „dorobek wspólnotowy” - to całe dotychczasowe prawo UE, wraz z ukształtowanymi sposobami jego rozumienia i stosowania, polityki wspólnotowe, orzecznictwo sądowe, zwyczaje i wartości tkwiące u podstaw UE. Źródła prawa p...

Zbrojny pokój w Europie (1871-1914)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3199

„Zbrojny pokój” w Europie (1871—1914) Okres historyczny od Zjednoczenia Niemiec do rozpoczęcia I wojny światowej zwany jest „zbrojnym pokojem”. Sytuacja międzynarodowa była uwarunkowana rywalizacją supermocarstw o kolonie, przy jednoczesnym rozwijaniu przemysłu zbrojeniowego. W Europie utworzyły si...

I Ataki terrorystyczne 11 września 2001 r w Stanach Zjednoczonych i ic...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1337

Ataki terrorystyczne 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych i ich implikacje międzynarodowe. Wydarzenia 11 września 2001 r. doczekały się różnych interpretacji. Postrzegano je jako symboliczny akt desperackiego protestu wywłaszczonego Trzeciego Świata, jako sprytny chwyt wytrwałych graczy świa...

Cechy systemów politycznych państw poautorytarnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1526

Cechy systemów politycznych państw poautorytarnych; Ustrój autorytarny nie jest formą mieszaną systemu demokracji i totalitaryzmu. Czasami w wyniku procesu demokratyzacji może stanowić formę przejściową pomiędzy tymi modelami. Uznaje się jednak, że ustrój autorytarny to samodzielny typ sytemu polit...

Czynniki wpływające na demokratyzm systemu politycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2030

Czynniki wpływające na demokratyzm systemu politycznego; System polityczny - ogół organów państwowych , partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych ( formalnych i nieformalnych ), uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm regul...