Postępowanie cywilne - strona 11

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, z chwilą doręczenia pozwu: A. pozwany traci prawo do wytoczenia przeciw powodowi powództwa wzajemnego, B. pozwany traci prawo do żądania sprawdzenia przez sąd

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

33. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, nie może sam uwierzytelnić odpisu udzielonego mu pełnomocnictwa pełnomocnik będący: A. przedstawicielem organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, B. radcą

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

45. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć: A. termin ustawowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu, B. termin sądowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu, C. ...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, tytułem egzekucyjnym nie jest: orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu ...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia: A. hipoteka, B. służebność przesyłu, C...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien dążyć do ich ugodowego załatwienia: A. wyłącznie w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, B. wyłącznie w postępowaniu drugoinstancyjnym, C . w każdym stanie postępowania.   69. Zgodnie z Ko...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje: A. apelacja, B. zażalenie, C. sprzeciw. 50. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między ...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu uproszczonym jest dopuszczalne: A. dokonanie zmiany powództwa, B. wniesienie interwencji ubocznej, C. wniesienie powództwa wzajemnego, jeżeli obejmuje roszczenie nadaj...

Umowa darowizny - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

UMOWA DAROWIZNY PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI UMOWA RENTY Darczyńca obdarowany właściciel gmina albo na Skarb Państwa uprawniony zobowiązany darczyńca zobowiązuje się do bezpłatneg...

Umowa dożywocia i sprzedaży.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1197

UMOWA DOZYWOCIA UMOWA SPRZEDAZY Nabywca Zbywca - dożywotnik Sprzedawca kupujący zbywca - przeniesienie własności nieruchomości nabywca - zapewnienie zbywcy dożywotniego utrzymania - powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszk...