Zagadnienia na test.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na test. - strona 1 Zagadnienia na test. - strona 2

Fragment notatki:

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia: A. hipoteka, B. służebność przesyłu, C. użytkowanie. 71. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli egzekucję prowadzi komornik wybrany poza właściwością ogólną, skargę na jego czynności rozpoznaje: A. sąd rejonowy, przy którym działa ten komornik, B. sąd rejonowy, który byłby właściwy według ogólnych zasad, C. sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. 72. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli dłużnikiem jest Skarb Państwa, a tytuł egzekucyjny obejmuje należność pieniężną, klauzulę wykonalności nadaje się jedynie w celu przeprowadzenia egzekucji z: A. rachunku bankowego, B. nieruchomości,
C. ruchomości. 73. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, przy wykonywaniu obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, jeżeli wymagają tego przepisy tej ustawy, tymczasowe pomieszczenie dla dłużnika wskazuje: A. komornik sądowy,
B. sąd opiekuńczy, C. gmina albo wierzyciel. 74. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli zajęto inwentarz żywy i dłużnik odmówił przyjęcia go pod dozór, komornik: A. może dokonać sprzedaży bezpośrednio po zajęciu, B. może odstąpić od zajęcia,
C. ustanowi dozorcę w osobie wierzyciela, który nie może odmówić przyjęcia obowiązków dozorcy.
75. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zajęte ruchomości komornik: A. co do zasady, pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął, B. zawsze odbierze i odda pod dozór innej osobie,
C. zawsze odbierze i odda pod dozór osobie wskazanej przez wierzyciela.
76. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji ruchomości nie ulegających szybkiemu zepsuciu: A. skarga na udzielenie przybicia nie przysługuje, B. skargę na udzielenie przybicia może złożyć każda osoba, której prawa zostały naruszone,
C. skargę na udzielenie przybicia może złożyć wierzyciel lub dłużnik . 77. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję: A. z rachunku bankowego wspólnego dłużnika i jego małżonka, B. wyłącznie z rachunku bankowego dłużnika,
C. ze wspólnego rachunku bankowego dłużnika i jego małżonka pod warunkiem wyrażenia zgody przez małżonka dłużnika.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz