Prawo rzymskie - strona 11

Kazusy - zobowiązania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1407

D.21,2,29pr. Pomponius, księga jedenasta komentarza dzieł Sabinusa. I. Fragment pochodzi z D.21,2,29pr. Jest komentarz do Sabinusa autorstwa Pomponiusa. Autor cytuje: Nervę i Celusa. Czas: Drugi wiek naszej ery. II. Stan faktyczny: Rzecz została kupiona ale nie zapłacono za nią. Po pewnym czas...

Kazusy - rzeczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1484

Przykładowe rozwiązanie, jak to ma wyglądać w wersji „na 100%” D.6,1,33 I sza część (pełna nazwa, podana przy tekście, nie musi się pokrywać z numeracją) Paulus księga 21 komentarza do edyktu (gdzie ten tekst jest -pokrywa się z tym co jest w numeracji) I- Fragment pochodzi z Digestów justyniańskic...

Kazusy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1183

D. 8,5,8,5 (Ulpian w księdze siedemnastej komentarza do edyktu) Aristo takiej udzielił odpowiedzi Cereliusowi Vitalisowi; nie można kierować dymu z serowarni ku wyżej położonym budynkom, jeśli nie przyznano w takiej sytuacji służebności. Tak samo twierdzi: z wyżej położonego budynku na niższy nie w...

Konstytucje cesarskie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Konstytucje cesarskie. Edykty - wydawał je cesarz na podstawie przysługującego mu prawa. Miały one moc obowiązującą na terenie całego imperium albo na ograniczonym terenie. Mandaty - były to instrukcje dla namiestników w prowincjach cesarskich, senackich lub dla innych urzędników cesarskich. Mimo ...

Kontrakty konsensualne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2331

Kontrakty konsensualne. Rodzaje i charakter. Prawo rzymskie zna 4 rodzaje takich kontraktów: emptio- venditio( kupna- sprzedaży) Locatio- conductio( Najmu) Wszystkie dochodziły przez samo porozumienie stron Societas ( spółki) ( consensus) i wszystkie były dobrej wiary( bona fidei ) Mandatum (kontr...

Kontrakty konsensualne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Kontrakty konsensualne Kupno - sprzedaż (emptio - venditio) - był to kontrakt konsensualny, na którego podstawie którego jedna strona, zwana sprzedawcą (venditor) zobowiązywała się do przeniesienia i zapewnienia spokojnego posiadania jakiejś rzeczy na drugą stronę zwaną kupującym (emptor), ta zaś z...

Kontrakty literalne (pisemne).

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

Kontrakty literalne( pisemne) Expensilatio- Kontrakt pisemny znany w dawnym prawie rzymskim, a zanika za czasów cesarstwa- na jego miejsce kontrahenci pisemni. Za czasów Justyniana= nie istnieją już, tylko jest zobowiązanie pisemne. Początek= z rejestrów handlowych( codices )- z jednej strony docho...

Kontrakty nienazwane.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1274

Kontrakty nienazwane. Kontrakt nienazwany - dochodził do skutku w wyniku porozumienia między stronami, którego przedmiotem było przeważnie świadczenie dwustronne, przy czym jedna ze stron świadczenie swoje już wykonała i oczekiwała wzajemnego świadczenia od strony drugiej. Elementami kontraktu nie...

Kontrakty realne nienazwane.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Kontrakty realne nienazwane( contractus reales innominanti) Geneza: Zmiana sytuacji w obrocie handlowym, powoduje, że poprzednie kontrakty już nie wystarczają- z początkiem prawa klasycznego.  dlatego działalność jurystów, ze współpracą magistra...

Kontrakty realne (rzeczowe).

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1477

Kontrakty realne(rzeczowe) Dochodzą do skutku re = wręczenie pewnej rzeczy jednej stronie przez drugą. Należą do nich: MUTUUM - pożyczka, FIDUCIA- z umowy powierniczej Wymagane jest porozumienie stron, również COMMODATUM- użyczenie realne wręczenie przedmiotu umowy= Wyposażało DEPOSITUM- przechow...