Kontrakty realne nienazwane.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrakty realne nienazwane. - strona 1 Kontrakty realne nienazwane. - strona 2 Kontrakty realne nienazwane. - strona 3

Fragment notatki:

Kontrakty realne nienazwane( contractus reales innominanti) Geneza: Zmiana sytuacji w obrocie handlowym, powoduje, że poprzednie kontrakty już nie wystarczają- z początkiem prawa klasycznego.  dlatego działalność jurystów, ze współpracą magistratury pretorskiej. Nowa zasada- samo porozumienie stron nie wystarcza aby móc zaskarżyć zobowiązanie, ale dopiero gdy jedna ze stron już swoje świadczenie spełni. =wykonanie zobowiązania poprzez realne świadczenie- jest podstawą zaskarżenia- causa! Powstaje wiele nowych umów nie posiadających nazwy- nova negotia . Juryści klasycznie zaszeregowali je do następujących typów:
1. do ut des- ktoś przenosi własność z nadzieją że druga strona na niego też przeniesie własność.
2. do ut facias- przeniesienie własności w zamian za dokonanie świadczenia
3. facio ut des- wykonuje zobowiązanie polegające na działania i oczekuję od drugiej strony przeniesienia własności.
4. facio ut facias- wykonuje zobow. Polegające na działaniu w zamian oczekuję, że druga strona w przyszłości też dokona działania. Na początku- niemożliwe było żądać po spełnieniu swojego świadczenie, aby druga strona wypełniła swoje=za pomocą powództwa o dopełnienie umowy . Ale środkiem prawnym było- condictio ob. Rem dati- zwrot o niesłuszne wzbogacenie się. ACTIO IN FACTUM ( DECRETALIS) - Udzielenie pomocy prawnej przez pretora dla nova negotia (poza systemem uznanych kontraktów za pomocą skargi). Nie zapowiadał jej w edykcie, ale gdy rozpoznawał sprawę( konkretny przypadek- causa cognita )- przyznawał ją stronie z własnej woli albo na żądanie jurystów.  nie miało to za cel zmuszenie kontrahenta do wypełnienia umowy, ale było o charakterze odszkodowawczym. Niektórzy z jurystów klasycznych- uznają zaskarżalność nova negotia , wprowadzają-POWÓDZTWO O DOPEŁNIENIE UMOWY( actio civilis) - w formule procesowej opisywało treść umowy- AGERE PRAESCRIPTIS VERBIS. Za Justyniana- tworzy się z tego powództwo- ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS .
Wymogi powstania kontraktów: -istnienie umowy synallagmatycznej- czyli obejmującej wzajemne zobowiązanie stron
-dopełnieni zobowiązania przez jedną ze stron. NOVA NEGOTIA- istniejąze w Justyniańskiej kompilacji: ( dwustronne) =================================================================== 1. aestimatum - kontrakt estymatoryjny- jedna osoba( oddawca) wręcza drugiej (odbiorcy) pewną rzecz oszacowaną aby ją odsprzedać- a odbiorca musi:
-albo zwrócić przedmiot umowy
-albo sumę szacunkową
Odbiorca może zatrzymać nadwyżkę po odjęciu sumy szacunkowej od ceny sprzedaży.
Na początku traktowano je jako działanie faktyczne= chroniło je

(…)

… stronę, a ta w zamian zobowiązuje się przenieść własność innej rzeczy na oddawcę. (do ut des)
Sabinianie- uważali to za kupno.
Prokulejanie- nie zgadzali się z tym , bo przy kupnie mamy do czynienia z oznaczoną sumą pieniężną.= TAK TEŻ W PRAWIE JUSTYNIAŃSKIM. Dla ochrony- actio praescriptis verbis( od Justyniana) 3.Transactio.- ugoda- jedna strona zrzeka się pewnego uprawnienia, w zamian za to że druga…
…- do darowizny dołącza się pewne zlecenie darczyńcy, jako klauzulę obciążającą obdarowanego. 2 warianty:
prawo klasyczne prawo Justyniańskie:
obdarowany przyjmując darowiznę, jest odpo- Uważa to za kontrakt nie wiedzialny za wypełnienie zobowiązania(bierze na siebie nazwany- udziela darczyńcy
odpowiedzialność) actio praescriptis verbis- aby zmusić do wykonania polecenia.
Umowy jednostronne zaskarżalne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz