Prawo rzymskie - strona 12

Kontrakty realne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Kontrakty realne Pożyczka (mutuum) - była kontraktem realnym, który polegał na tym, że udzielający pożyczki oddawał na własność biorącego pożyczkę pewną ilość rzeczy zamiennych, z obowiązkiem zwrotu takich samych rzeczy w takiej samej ilości i takiej samej jakości. Pożyczka należała do kontraktów ...

Legaty i fideikomisy. Fideikomis uniwersalny.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2471

Legaty i fideikomisy. Fideikomis uniwersalny. Zapis - jest to przysporzenie komuś z mocy rozporządzenia ostatniej woli pewnej korzyści majątkowej kosztem przychodów uzyskanych ze spadku. Legat - jest to zapis formalny. Legat obciążał tylko dziedzica testamentowego, musiał być zatem umieszczony w t...

Legis acio per iudicis arbitrive postulationem, per condictionem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM W pewnych ściśle oznaczonych wypadkach uzależniono żądanie wytoczenia sporu, tj. actio, z mocy ustawy od zaistnienia określonych stanów faktycznych (kontraktów lub deliktów). W tym przypadku nie potrzeba było sacramentum ...

Losy prawa rzymskiego po kodyfikacji justyniańskiej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 532

Losy Prawa Rzymskiego Po Kodyfikacji Justyniańskiej Po śmierci Justyniana popłynęły dwoma odrębnymi nurtami: Nurt Wschodni (czyli bizantyjski - zrazu wartki, z upływem wieków słabnie, by w końcu prawie zupełnie utracić siłę witalną), Nurt Zachodni (początkowo niemal podskórny, ożywa na nowo w średn...

Małżeństwo w czasach starożytnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Małżeństwo W czasach starożytnych prawo traktowało rodzinę rzymską jako komórkę społeczną całkowicie autonomiczną, w której jedynym podmiotem władzy był jej męski zwierzchnik, pater familias. Małżeństwo - jest to uznany przez prawo związek kobiety z mężczyzną zawierany w celu trwałego pożycia. Za...

Mnogość podmiotów zobowiązań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Mnogość podmiotów zobowiązań. Powstaje po stronie: wierzyciela= bierna strona dłużnika= po stronie czynnej. lub też po obu stronach Zasada podzielności- przy zobowiązaniach podzielnych= (jeśli nie ustalono inaczej)- każdy wierzyciel lub każdy dłużnik może być tylko częściowo zobowiązany lub części...

Nabycie spadku i jego skutki. Ochrona prawna.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Nabycie spadku i jego skutki. Ochrona prawna spadkodawców. W momencie śmierci spadkodawcy powołani do spadku nie stawali się jeszcze dziedzicami. Dziedzicem stawał się tylko ten, kto jako powołany spadek nabył. Istniała jednak kategoria os...

Nabycie spadku.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1442

NABYCIE SPADKU 6. Sposoby nabycia spadku Ogólne przesłanki nabycia spadku - niemożność nabycia spadku Nabycie może nastąpić tylko przez osobę powołaną (wyjątek - usucapio pro herede ) Powołanie do spadku - osobiste prawo powołanego, nie prz...

Nabycie własności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Nabycie własności Każde zbywalne prawo podmiotowe można nabyć w sposób pochodny albo w sposób pierwotny. Do sposobów pochodnych zalicza się: - Mancypacja (mancipatio) - In iure cessio - Tracycja (traditio) Do sposobów pierwotnych zalicza się: - Zasiedzenie (usucapio) -

Nauka prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Nauka prawa. Działalność pontyfików jak i pierwszych prawników świeckich szła w trzech kierunkach: Cavere - układanie formuł i klauzul czynności, istotnych w najstarszym obrocie prawnym, Respondere - udzielanie odpowiedzi na zapytania w kwestiach prawnych, Agere - układanie formuł procesowych, k...