Prawo cywilne - strona 12

Szczególna ochrona konsumentów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Szczególna ochrona konsumentów. Istnienie wzorców umownych w obrocie masowym jest konieczne, chociażby ze względu na przyspieszenie obrotu. Jednakże fakt ustalania ich przez jedną stronę, którą najczęściej jest posiadający przewagę ekonomiczną przedsiębiorca stwarza konieczność wprowadzenia inst...

Zawarcie umowy w drodze aukcji lub przetargu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Zawarcie umowy w drodze aukcji lub przetargu Pojęcia aukcja i przetarg zostały wprowadzone do kodeksu cywilnego w drodze nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 25 września 2003.r. Zastąpiły one do...

Zawarcie umowy w drodze negocjacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Zawarcie umowy w drodze negocjacji Poj ę cie negocjacji nie jest, w przeciwieństwie do oferty, zdefiniowane w przepisach prawa. Termin ten można zdefiniować, jako etap poprzedzający zawarcie umowy, w czasie którego strony ustalają wspólne...

Zawarcie umowy w drodze oferty

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Zawarcie umowy Kodeks cywilny przewiduje trzy sposoby zawarcia umowy: 1. Zawarcie umowy w drodze złożenia oferty i jej przyjęcia, 2. Zawarcie umowy w drodze negocjacji, 3. Zawarcie umowy w drodze aukcji lub przetargu Bardzo istotnymi instrumentami prawnymi wykorzystywanymi często przy zawierani...

Pojęcie zobowiązania i jego źródła

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 959

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. POJĘCIE ZOBOWIĄZANIA Zobowiązanie - jest rodzajem stosunku cywilnoprawnego i oznacza stosunek obligacyjny (zobowiązaniowy). To sytuacja, gdzie uprawniony - wierzyciel może żądać od dłużnika -zobowiązanego, pewnego świadczenia, które to dłużnik jest zobowi...

Rodzaje zobowiązań, Zobowiązania pieniężne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. RODZAJE ZOBOWIĄZAŃ 1) ze względu na zakres odpowiedzialności: zupełne niezupełne (naturalne) (patrz wyżej) 2) ze względu na przedmiot świadczenia: jednorazowe - jest to zachowanie się dłużnika jeden jedyny raz np. wykonanie oznaczonego dzieła okresowe - d...

Wykłady-prawo cywilne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Mikołaj Ogrodowczyk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 987

PRAWO CYWILNE - jest gałęzią prawa prywatnego, które reguluje stosunki prawne (gł. majątkowe) zachodzące między os. fiz. i os. prawnymi na zasadzie równorzędności stron. STOSUNEK PRAWNY - jest to pewna relacja prawna zachodząca między dwoma podmiotami (dwie o zawierają umowę sprzedaży i powstaje m...

Nazwa i siedziba osoby prawnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Nazwa i siedziba osoby prawnej-znaczenie prawne, zagadnienie firmy *Nazwa odpowiednik imienia i nazwiska osoby fizycznej - ustala akt erekcyjny osoby prawnej (ustawa, rozporządzenie, umowa, statut). *Siedziba odpowiednik miejsca zamieszka...

Pojęcie rzeczy, cechy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Pojęcie rzeczy/cechy. Czy człowiek czy zwierze są rzeczami? Rzeczami w rozumieniu kc są tylko materialne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębnione z przyrody w sposób naturalny lub sztuczny, że w stosunkach społeczno-gospodarczych mogą być traktowane jako dobra sam...

Macierzyństwo - ustalenie macierzyństwa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

MACIERZYŃSTWO Macierzyństwo zwykle jest ustalane na podstawie zgłoszenia do urzędu stanu cywilnego. Ustalenie macierzyństwa na podstawie powództwa wymaga spełnienia następujących przesłanek: matka nie była wpisana do