Prawo cywilne - strona 13

Przyczyny utraty praw podmiotowych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

.Przyczyny utraty praw podmiotowych -wygaśniecie, np służebność osobista wskutek śmierci uprawnionego -przeniesienie na inny podmiot, np sprzedaż rzeczy powoduje utratę prawa własności po stronie sprzedawcy. -w przypadku połączenia w...

ŹRÓDŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

ŹRÓDŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ 1.Odpowiedzialność kontraktowa powstaje gdy wierzyciel ponosi szkodę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez dłużnika. 2.Odpowiedzialość deliktowa z czynu niedozwolone...

Prawo cywilne zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

Zagadnienia na egzamin z prawa cywilnego Podmioty prawa gospodarczego (osoby fizyczne, osoby prawne, tzw. ułomne osoby prawne) i ich identyfikacja w obrocie prawnym Podmiotami prawa gospodarczego są osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. Cechą działalności...

Prawo cywilne - umowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab Adam Zieliński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1785

...Zobowiązanie rezultatu – zobowiązanie, którego wykonanie ma polegać na osiągnięciu określonego z góry rezultatu Starannego działania – zobowiązanie, w którym żaden rezultat nie jest z góry przewidziany, a dłużnik jest jedynie zobowiązany do starannego działania w określonym kierunku Rozkład...

Prawo Zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1505

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ...

Prawo cywilne, umowy - wykład I, II

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1575

in. zagadnienia takie jak: swoboda decyzji o zawarciu umowy, swoboda wyboru kontrahenta, swoboda w zakresie ustalenia treści umowy, umowa nazwana, sposoby zawierania umów. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: przedstawicielstwo, umowa przedwstępna, negocjacje, przetarg, aukcja, ...

Prawo cywilne, umowy - wykład VI, VII

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2401

in. zagadnienia takie jak: sprzedaż z zastrzeżeniem własności, sprzedaż na prośbę, prawo pierwokupu, umowa pożyczki, umowa poręczenia, umowa hotelowa, umowa sprzedaży, formy umowy sprzeda...

Prawo cywilne - zobowiązania umów część szczegółowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2674

in. zagadnienia takie jak: rodzaje umów, sprzedaż, zamiana, darowizna, kontraktacja, najem, dzierżawa, użyczenie, leasing, zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa o dzieło, umowa przechowania, umowa składu. Dodatkowo notatka zawiera zagadnienia takie jak: umowa komisu, umowa sped...

Prawo cywilne - rodzaje umów

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2534

...sprzedaż (emptio-venditio) : -sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy i wydania rzeczy , a kupujący do zapłaty ceny i odebrania rzeczy - forma pisemna (ad probationem) - przy wartości większej niż 2 000 zł - forma notarialna - sprzedaż nieruchomości , użytkowanie w...

Prawo cywilne - Zdarzenie

 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3115

To notatka zawierająca 17 stron i przybliżająca podstawowe zagadnienia prawa cywilnego. Notatki zostały dodane przez studenta Prywatnej Wyższej Szkoły Zawodowej. W notatkach prawo cywilne bardzo dokładnie opisano podstawowe pojęci i instytucje prawa cywilnego. W notatce prawo cywilne można zapoznać...