Prawo cywilne - strona 14

Podstawy prawa cywilnego - Rodzaje norm

 • Prawo cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 10402

Umożliwia zapoznanie się z podstawowymi terminami prawa cywilnego. Wprowadza systematykę Kodeksy cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Notatka porusza temat: stosunek prawny, osoba fizyczna, osoba prawna, norma umowna, uprawnienia obowiązki, treść stosunku prawnego. Z notatki można dowiedzieć...

Prawo cywilne Definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

Prawo - Definicje Moralność - to takie normy, które mówią nam co jest dobre a co złe. Sprawiedliwość - to wartość Prawo - zespól norm ustanowionych i uznawanych przez państwo, które sprawuje nad nim kontrolę przez środki przymusu (stosowane w ostateczności).

PRAWO CYWILNE problematyka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

AGH 2012/13; przedmiot Prawo cywilne - problematyka 1. Podmioty prawa gospodarczego (osoby fizyczne, osoby prawne, tzw. ułomne osoby prawne) i ich identyfikacja w obrocie prawnym - 2. Przedsiębiorcy, konsumenci i działalność gospodarcza; 3. Istota (definicja) czynności prawnej - 4. Treść i

Prawo cywilne - test

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1449

1.Objęcie ruchomej rzeczy niczyjej w posiadanie to: a)znalezienie b)uwłaszczenie c)zawłaszczenie d)pierwotny sposób nabycia własności tej rzeczy 2.Własność jest prawem podmiotowym: a)względnym b)niepodzielnym c)majątkowym 3.Tomasz K. posiada

Systematyka i źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462

Prawo Cywilne S Y S T E M A T Y K A I Ź R Ó D Ł A P R A W A C Y W I L N E G O: W ramach prawa cywilnego, mimo że stanowi ono jednolitą gałąź prawa wyodrębnić można następujące działy: 1) Część ogólną prawa cywilnego, obejmującą normy regulujące zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego lub ...

Elementy postepowania cywilnego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

ELEMENTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sama nazwa „postępowanie cywilne” nie oznacza, że chodzi w niej wyłącznie o sprawy cywilne z zakresu prawa cywilnego materialnego. Obejmuje bowiem także sprawy wynikające ze stosunków uregulowanych przepisami prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, ubezpiecze...

Elementy prawa cywilnego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Przedmiotem regulacji prawa cywilnego są stosunki prawne mające w ogromnej większości charakter stosunków majątkowych, aczkolwiek prawo to reguluje także pewną grupę stosunków o charakterze niemajątkowym, które dotyczą np. ochrony tzw. dóbr osobistych. Podmiotami stosunkó...

Obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1428

Obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych Zaliczyć tu można sytuacje kształtowane przez prawo dotyczące akt stanu cywilnego, ewidencji, dowodów osobistych, paszportów, imion i nazwisk. Sytuacja prawna obywatela w zakresie stanu c...

Gałęzie, owoce, korzenie przy granicy gruntów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Gałęzie, owoce, korzenie przy granicy gruntów - syt.prawna Art. 148. Owoce spadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny. Art. 148 dotyczy pożytków naturalnych i stanowi, z wyjątkiem zdani...

Pojęcie i podział immisji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Pojęcie i podział immisji Immisja to stan oddziaływania zakłócającego sąsiadom korzystanie z ich nieruchomości, nie będący fizycznym wtargnięciem na grunt sąsiada. Różnica polega na tym, że fizyczne wtargnięcie stanowi działanie na cudzym gruncie,...