Prawo cywilne - strona 15

Pojęcie spadku- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

Pojęcie spadku Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych Art. 922 KC skazuje, jakie prawa i obowiązki wchodzą, a jakie nie wchodzą w skład spadku. W związku z powyższym do spadku wchodzą prawa i obowiązki: o charak...

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1183

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - zasady ogólne Spółdzielnia mieszkaniowa jest to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Majątek spółdzielni mi...

Pojęcie przedmiotu cywilnoprawnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Pojęcie przedmiotu cywilnoprawnego. Katalog przedmiotów Przedmiot stosunku cywilnoprawnego: przedmiot stosunku wyznaczone treścią stosunku zachowania jego stron -dobra niematerialne= majątkowe prawa podmiotowe -pożytki- dobra materia...

Przydatność osoby prawnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

. Na czym polega przydatność osoby prawnej w życiu społeczno-gospodarczym? Funkcje Dwie cechy stanowiące o atrakcyjności tej instytucji: jest ona dogodną dla obrotu gospodarczego formą koncentracji kapitału, prowadzi do ograniczenia odpowiedzialności (a zatem i ryzyka) uczest­ników (udziałowców) o...

Elementy postepowania cywilnego- prezentacja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Sama nazwa „postępowanie cywilne” nie oznacza, że chodzi w niej wyłącznie o sprawy cywilne z zakresu prawa cywilnego materialnego. Obejmuje bowiem także sprawy wynikające ze stosunków uregulowanych przepisami

Elementy prawa cywilnego prezentacja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1554

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przedmiotem regulacji prawa cywilnego są stosunki prawne mające w ogromnej większości charakter stosunków majątkowych, aczkolwiek prawo to reguluje także pewną grupę stosunków o charakterze niemajątkowym, które dotyczą np. ochrony tzw. dóbr osobis...

Prawo cywilne zobowiązania

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 5096

W pierwszym pliku omówiono na 37 stronach Prawo cywilne zobowiązania- część ogólna, a w drugim dokumencie na 26 stronach opisano Prawo cywilne zobowiązania-część szczególna. Plik pierwszy omawia zagadnienia wstępne, opisuje relację przedsiębiorca - konsument. Wprowadza podstawowe pojęcia jak zobowi...

Prawo cywilne - cześć ogólna i rzeczowa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2093

Łącznie notatka składa się 35 stron i są to ustawy wraz ich omówieniem. Porusza zagadnienia m.in. takie jak: własność i stosunki własnościowe, treść i wykonywane prawa własności, sąsiedztwo nieruchomości, nabycie i utrata własności, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności, roszczenia o zw...

Prawo cywilne - część ogólna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3402

Dokument ma 30 stron, dotyczy części ogólnej prawa cywilnego i porusza zagadnienia takie jak: prawo podmiotowe, koncepcja umiarkowanego pozytywizmu, stosunek cywilnoprawny, proste stosunki cywilnoprawne, złożone stosunki cywilnoprawne, uprawnienia, roszczenia,

Zasada Swobody umów

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr hab. prof. nadzw. Andrzej Śmieja
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2233

Andrzej Śmieja. Notatka składa się z 2 stron. Notatka porusza zagadnienia między innymi takie jak: Zasada swobody umów, 4 sfery swobody umów, przepisy bezwzględnie obowiązujące, przepisy względnie obowiązujące. ...