Prawo rzymskie - strona 15

Pokrewieństwo - omówienie zagadnienia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

POKREWIEŃSTWO Cognatio - występowało obok agnatio ; oznaczało pokrewieństwo krwi, oznaczało: pochodzenie jednej osoby od drugiej pochodzenie kilku osób od wspólnego przodka . powstawało przez samo urodzenie uwzględniano pokrewieństwo zarówno po ojcu jak i po matce Zaczęło nabierać znaczenia pod ko...

Posiadanie i dzierżenie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

Posiadanie i dzierżenie Definicja posiadania i dzierżenia. Posiadanie - jest władztwem faktycznym nad rzeczą z zamiarem zachowania jej dla siebie. Prawnicy okresu klasycznego traktowali posiadanie wyłącznie jako stan faktyczny, a nie jako prawo. Dzierżenie - to takie władztwo faktyczne nad rzeczą,...

Prawa na rzeczy cudzej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1190

Prawa na rzeczy cudzej Służebności Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, które upoważnia uprawnionego do korzystania z rzeczy cudzej w pewien określony sposób. W prawie rzymskim odróżnia się służebności gruntowe od służebności osobistych.

Prawo rzymskie w Europie Zachodniej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

PRAWO RZYMSKIE W EUROPIE ZACHODNIEJ Pierwszy okres Początkowo prawo rzymskie obowiązywało w kształcie zawartym w leges Romanae barbarorum i w pewnej mierze także leges barbarorum . Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii Na prośbę papieża Vigiliusa , kodyfikacja justyniańska została wprowadzona w...

Prawo w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Prawo w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Prawo w znaczeniu przedmiotowym - składa się na nie całokształt norm, regulujących, za pomocą przymusu państwowego pewien zakres zewnętrznych zachowań ludzkich. Państwo może z własnej inicjatywy kontrolować przestrzeganie normy prawnej, gdy dana norma...

Proces formułkowy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1729

Proces formułkowy Geneza procesu formułkowego. Przekazując sprawę do rozstrzygnięcia rekuperatorom, udzielał im pretor pisemnej instrukcji, według jakich zasad mają oni w sprawie wyrokować. Instrukcja ta to właśnie formułka od której nazwę wziął ten nowy proces sądowy, stanowiący drugi etap w rozwo...

Proces kognicyjny.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

Proces kognicyjny Geneza procesu kognicyjnego Genezy procesu kognicyjnego doszukiwać się można w niektórych postępowaniach o charakterze administracyjnym, stosowanych pod koniec republiki. O zastosowanie środków administracyjnych do ochrony interesów mogła zwrócić się do magistratury strona pozbawi...

Pryncypat - wczesne cesarstwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

PRYNCYPAT- WCZESNE CESARSTWO PODŁOŻE GOSPODARCZO -SPOŁECZNE EPOKI 1) Stosunki ekonomiczne Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej obrót handlowy między wschodem a zachodem nowe szlaki komunikacyjne okres względnego pokoju Wielkie ośrodki handlu  porty śródziemnomorskie Obrót handlowy podlegał przep...

Przedjustyniańskie zbiory prawa. Nauczanie prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

Przedjustyniańskie zbiory prawa. Nauczanie prawa. Mimo ogromnej liczby konstytucji wydanych w okresie pryncypatu brak było jakiegokolwiek ich zbioru. Zebrania rozproszonych konstytucji podjęli się prywatni autorzy pierwszych zbiorów Gregoriusz (...

Przedmiot zobowiązania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Przedmiot zobowiązania. Treścią każdego zobowiązania jest jakieś świadczenie w przyszłości, a jego przedmiot określali Rzymianie jako dare, facere lub praestare. Dare - obowiązek dłużnika (np. kupującego) polegał na dare jeśli był on zobowiązany do przeniesienia na własność wierzyciela jakiejś rze...