Prawo rzymskie - strona 14

note /search

Paremie - prawo spadkowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1904

PAREMIE - PRAWO SPADKOWE Heres in poenam non succedit (dziedzic nie otrzymuje kary w spadku) Quantum locupletior factum est (…) Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius quod defunctus habuerit. (dziedziczenie jest niczym innym jak wejściem w ogólna sytuacje prawną jaką miał zmar...

Władza ojcowska i pokrewieństwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

WŁADZA OJCOWSKA (PATRIA PORESTAS) I POKREWIEŃSWTO POWSTANIE I USTANIE WŁADZY OJCOWSKIEJ Patria potestas , charakter patriarchalny i monokratyczny, powstawała przez: poczęcie w małżeństwie przysposobienie ( adoptio w sensie szerszym ) Poczęcie w małżeństwie Dziecko pozamałżeńskie - sui iuris , nie p...

Podmioty prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Podmioty prawa Zdolność prawna Zdolność prawna -jest to możliwość zajęcia w stosunkach prawnych stanowiska podmiotu prawa lub obowiązku np. właściciel i wierzyciel - posiadali czynną zdolność majątkową, dłużnik posiadał bierną zdolność majątkową. Zdolność do czynności prawnych - polega na możliwoś...

Podstawy dziedziczenia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

PODSTAWY DZIEDZICZENIA 3. Dziedziczenie testamentowe Pojęcie i treść testamentu T e s t a m e n t - jednostronne, odwołalne w przepisanej formie rozporządzenie ostatniej woli ustanawiające dziedzica. Nazwą tą określa się także dokument, w którym oświadczenie to jest spisane. K o d y c y l (codicil...

Podział zobowązań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

Podział zobowiązań ZE WZGLĘDU NA: Źródło powstania naturę prawną stosunku sankcję(skuteczność zobowiąz. Obligacyjnego w obliczu prawa) Dawniej źródłem były czynności: dozwolone niedozwolone Nowa nazwa w epoce prawa klasycznego: kontrakty delikty wg. Gajusa: kontrakty delikty inne przyczyn...

Pojęcie i podział rzeczy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1162

Pojęcie i podział rzeczy Rzecz (res) - w rozumieniu dzisiejszego prawa cywilnego jest to materialna część przyrody, mająca byt samoistny i tworząca określone dzieło. Rzecz (res) w rozumieniu prawa rzymskiego to jakiekolwiek dobro, nawet niedostępne dla zmysłów. W koncepcji rzymskich jurystów wyod...

Pojęcie ogólne prawa spadkowego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Pojęcie ogólne prawa spadkowego Pojęcie dziedziczenia i spadku Starorzymskie prawo spadkowe - odmiana rodzinnego. S u i h e r e d e s - dziedzice własnego domostwa. Razem prowadzili dalej wspólnotę rodzinną ( c o n s o r t i u m ), jako współdziedzice o równych prawach. XII Tablic - każdy z uczes...

Pojęcie osoby fizycznej i zdolności prawnej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Pojęcie osoby fizycznej i zdolności prawnej Nie istniał termin służący określeniu podmiotu prawnego ani zdolności prawnej. osoba - ten, kto może być podmiotem stosunków prawnych (osoby prawne i fizyczne ) zdolność prawna - zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków. Pełna zdolność prawna: wolny, ...

Pojęcie spadku.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Pojęcie spadku Śmierć kładła kres osobowości fizycznej człowieka. Prawo rzymskie problemom spadkobrania poświęciło dużo uwagi. Pozycja majątkowa pater familias stanowiła podstawę jego faktycznej władzy nad podległymi mu osobami. Prawo spad...

Pojęcie własności, treść i ograniczenia. Współwłasność.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Pojęcie własności, treść i ograniczenia. Współwłasność. O własności w ogólności. Posiadanie było jedynie władztwem faktycznym nad rzeczą. Własność była wśród pięciu praw rzeczowych pełnym prawem na rzeczy. Pozostałe prawa były ograniczone. Prawo własności jest jednym z podstawowych praw w ogóle. ...