Prawo konstytucyjne - strona 14

note /search

Geneza konstytucji pisanej i proces jej uchwalania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

3.Geneza konstytucji pisanej W krajach zachodnich była silna władza monarchsza (król sam stanowił prawo, sam wydawał wyroki). W XVII - XVIII wieku rozważono, aby ograniczyć władzę monarchszą. Król miał być, ale władzę sprawować miał za zgodą innych ludzi. Przedstawiciele oświecenia francuskiego o...

Historia polskiej konstytucji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1239

KU NOWEJ KONSTYTUCJI Konstytucje międzywojenne. 1. Konstytucja z 17 marca 1921 roku Opierała się na zasadach: suwerenności narodu, podziale władz, gwarancji praw obywatelskich . Wprowadza parlamentarny system rządów - Parlament był wybierany w pięcioprzymiotnikowych wyborach, dwuizbowy z wyraźnie...

Prawo konstytucyjne - wykłady

 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 5712

Prowadząca to dr Anna Surówka. Z notatki liczącej w sumie 50 stron, dowiemy się więcej na temat takich pojęć, jak: konstytucja, stosowanie przepisów konstytucyjnych, zasady prawa wyborczego, podział wolności praw konstytucyjnych, zasada trójpodziału władzy, zasada

Instytucja ombudsmana i jej cechy

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1421

Instytucja ombudsmana i jej cechy. Instytucja ombudsmana - znana już w Chinach już 3000 lat p.n.e.; w Europie pojawiła się za sprawą Karola XII, króla Szwecji, który przeniósł tą instytucję z Turcji. Początkowo dostępna tylko dla rodzin żołnierzy. Ponownie pojawiła się na początku XIX Europie, w Eu...

Instytucja weta ludowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 826

Instytucja weta ludowego. Instytucja ta stosowana jest przeciwko uchwalonemu aktowi prawnemu i ozna­cza, że określona prawnie liczba obywateli ma uprawnienie do zgłosze­nia - we wskazanym czasie, po podjęciu aktu - protestu w stosunku do niego. Używanie do określenia tej formy

Miejsce prawa międzynarodowego w prawie krajowym

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 441

Miejsce prawa międzynarodowego w prawie krajowym. Moc prawna równa konstytucji lub priorytet Moc prawna ponad ustawami Moc prawna=ustawom - w przepadku sprzeczności - umowa międzynarodowa ratyfikowana za zgodą Moc prawna=ustawom - w przypadku sprzeczności - akt późniejszy/reguły kolizyjne Moc ...

Prawne i socjologiczne rozumienie pojęcia konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1211

Prawne i socjologiczne rozumienie pojęcia konstytucji. Konstytucja służy ustanowieniu organizacji państwa, urządzeniu państwa, określeniu jego ustroju. Akt prawny o najwyższej mocy prawnej, co wyraża się w szczególnym trybie jego uchwalania i zmiany oraz w nazwie, określa­jący podstawowe zasady us...

Prawnonaturalne koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 672

Prawnonaturalne koncepcje praw jednostki. Cechą wspólną wszystkich koncepcji prawno naturalnych jest uznanie, że lu­dziom przysługują pewne prawa przyrodzone oraz, że są oni z natury i wolni. Po II wojnie światowej nastąpiło odrodzenie koncepcji prawno naturalnych w bardzo zmodernizowanej formie: p...

Precedens a zwyczaj konstytucyjny

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1057

Precedens a zwyczaj konstytucyjny Precedens konstytucyjny to jednorazowe świadome rozstrzygnięcie przez naczelny organ państwowy sprawy związanej ze stosowaniem przezeń konstytucji, przy czym okoliczności, w jakich to rozstrzygniecie nastąpiło uzasadniają przypuszczenie, że w przyszłości znajdzie o...

Teorie reprezentacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 938

Teorie reprezentacji. Reprezentacja jako zasada konstytucyjna to prawnie legitymowa­ne wykonywanie funkcji władzy państwowej w imieniu zbiorowego pod­miotu suwerenności (narodu) przez konstytucyjnie określone organy pań­stwa, przy czym z zasady tej wnioskować można o istnieniu po stronie rządzących...