Geneza konstytucji pisanej i proces jej uchwalania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza konstytucji pisanej i proces jej uchwalania - strona 1 Geneza konstytucji pisanej i proces jej uchwalania - strona 2

Fragment notatki:


3.Geneza konstytucji pisanej W krajach zachodnich była silna władza monarchsza (król sam stanowił prawo, sam wydawał wyroki). W XVII - XVIII wieku rozważono, aby ograniczyć władzę monarchszą. Król miał być, ale władzę sprawować miał za zgodą innych ludzi. Przedstawiciele oświecenia francuskiego opracowali koncepcję i tam ograniczyli władzę.
Poglądy Jana Jakuba Reusseau przedstawiciela Szkoły Prawa Natury - zgodnie z prawem natury ludzie rodzą się i są wolni i równi. Konstytucja jest przejawem mowy społecznej (1 - umówił się najpierw każdy z każdym jak mają wyglądać rządy, 2 - cała zbiorowość zawiera umowę z władcą). Za zgodą tej zbiorowości parlament będzie ustanawiała król będzie wykonywał ustawę.Wczesne konstytucje nie zawierały praw człowieka, obywatela.W 1647 roku opublikowano tzw.umowy ludu które były pierwszymi projektami konstytucji pisanej w Europie .Pierwsza konstytucja powstała w 1787 roku była to konstytucja Stanów Zjednoczonych. Miejsce króla zajmuje prezydent. Posiadała ona 7 artykułów, nie dotyczyła praw i wolności obywatela. Określone są kompetencje poszczególnych władz. W 1791 roku wprowadzono pierwszych 10 poprawek. Znajdują się w nich prawa i wolności człowieka (Deklaracja praw człowieka). Pierwsze akty konstytucyjne w Europie pojawiły się u schyłku XVIII. we Francji i Polsce. Podczas Rewolucji Francuskiej uchwalono Deklarację Praw,która głosiła wolność i równość obywateli.Później włączono ją do konstytucji francuskiej z 3.09.1791r.Po przejęciu władzy przez jakobinów,Konwent Narodowy uchwala konstytucje jakobińską w 1793r-ustrój republikański.Ta konstytucja jednak nie weszła w życie i stworzono nową konstytucję oparta na dwóch poprzednich w 1795r.Stała ona na gruncie podziału władz,przywracała ograniczone i pośrednie wybory do instytucji przedstawicielskich,dwuizbowy parlament.Kolejną najstarszą konstytucją jest Konstytucja 3 Maja 1791r.Przyjęto w niej zasadę że każda decyzja króla powinna posiadać podpis właściwego ministra,który odpowiada przed Sejmem. Czynniki, które wpłynęły na powstanie konstytucji pisanej: 1.poglądy szkoły natury w myśl której władza państwowa winna być ogranicz. przez przyrodzone prawa jednostki, 2. koncepcja umowy społecznej jako swoisty kontakt między rządzonymi a rządzącymi,(rozum to najważniejsze. źródło poznania rzeczywistości.) 3. teoria podziału władzy w ujęciu monteskiuszowskim, według. której wolność jednostki może być zagwarantowana jedynie tam, gdzie władza jest podzielona między różne wzajemnie się hamujące organy. 4. wolność i równość wszystkich obywateli 5. szkoła pozytywizmu prawnego, której przedstawiciele przywiązywali wagę do prawa pisanego. 4.Treść konstytucji jako ustawy zasadniczej

(…)

… do którego należy władza najwyższa w państwie,oraz z ustaleniem form w jakich suweren powinien władzę sprawować.Wykształciły się 4 podstawowe rozwiązania:
-suwerenem jest monarcha,on nadaje konstytucję
-konstytucja zostaje przyjęta w drodze referendum -konstytucję uchwala specjalnie do tego celu powołany organ przedstawicielski(konstytuanta)
-konstytucja uchwalona jest przez parlament,który funkcjonuje wówczas…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz