Konwent Narodowy

note /search

Francja (1789-1958)

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1736

król został zawieszony w sprawowaniu swej funkcji. Wyłoniony w wyborach powszechnych Konwent Narodowy...

Rewolucja francuska

Pobrań: 707
Wyświetleń: 3024

( aresztowanie króla) i wprowadzenie republiki przez powołane nowe zgromadzenie zwane Konwentem Narodowym...

Ustroje

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

Narodowym (z oskarżenia Zgromadzenia Ustawodawczego) I Republika (1792-1804) 1)Konwent Narodowy 2)Dyktarura...

Historia powrzechna do 1918r

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia społeczna Europy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

roku thermodora - nazwa 11 miesiąca w roku rewolucyjnym. 27/8 VII 1794 część czł. Konwentu Narodowego przeciwna...

Historia powszechna XIX w.

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4074

UKW Andrzeja Topija, który wykłada na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Notatka składa się z niecałych 70 stron. Poruszono w niej m.in. następujące zagadnienia: secesja-styl w sztuce; polityka bałkańska Austro-Węgier w latach 1878-1903; rozwój terytorialny USA; I wojna bałkańska; II ...

Francja (2) - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1498

FRANCJA W OKRESIE ROZDROBNIENIA FEUDALNEGO (X-XIII w) [EPOKA FEUDALIZMU] # Traktat w Verdun (834) położył kres państwa frankońskiego, które zostało podzielone na 3 części - państwo francuskie powstało z zachodniej części państwa Franków, która przypadła w udziale Karolowi Łysemu. Panowali tu królo...

Historia gospodarcza - powtórzenie do egzaminu - praca zbiorowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 434
Wyświetleń: 7693

Pieniądz. Kształtowanie się kapitalizmu handlowego w europie zachodniej (XVI-XVIII. Narodziny i rozkwit gospodarki przemysłowej. Przemiany gospodarki kapitalistycznej w drugiej połowie XIX wieku. Rola państwa w procesach industrializacyjnych. Rewolucja w sektorze usług. Powstanie gospodarki światow...