Rewolucja francuska - rewolucja społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewolucja francuska - rewolucja społeczna - strona 1 Rewolucja francuska - rewolucja społeczna - strona 2 Rewolucja francuska - rewolucja społeczna - strona 3

Fragment notatki:


Rewolucja francuska (1789-99) rewolucja społeczna obaliła monarchię absolutną i ustrój stanowy we Francji. demokratyczna transformacja systemu politycznego i prawnego doprowadziła do monarchii konstytucyjnej 1791 r. proklamowanie I Republiki w 1792 r., po okresie terroru i wojen- cesarstwo. Przyczyny: · absolutne rządy Ludwika XVI 1774 - 1792 i jego żony Marii Antoniny Habsburg · feudalna struktura państwa będąca sprzecznością z narastającymi tendencjami kapitalistycznymi · absolutyzm chroni stany wyższe, władcę, kler, szlachtę co pozostaje w sprzeczności z rodzącymi się liberalizmem i hasłami demokracji · burżuazja posiada władzę ekonomiczną, ale nie posiada władzy politycznej, chce odebrać przywileje władcy, klerowi, szlachcie · zła sytuacja ekonomiczna ( rozrzutność Marii Antoniny ) · zły stan finansów państwa ( ogromne wydatki na armię, dyplomację, utrzymanie dworu ) · nierównomierny rozwój gospodarczy Francji, spadek produkcji · wysokie podatki · klęski żywiołowe ( susza, pomory bydła, nieurodzaj, epidemie ) · inflacja, wzrost cen, bankructwo wielu przedsiębiorstw · wpływ ideologii oświecenia : wolność - równość - braterstwo, Rosue ( umowa społeczna ), Lock ( traktat o tolerancji ) Monteskiusz ( trójpodział władzy )
OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA I KLER 0,3 % Kardynałowie i biskupi ok. 1 tyś Kler prowincjonalny ok. 60 tyś II SZLACHTA 2 % Arystokracja czerpią dochody z ziemi Prowincjonalna szlachta czerpią dochody z ziemi Szlachta z ubrania posiadali tytuł szlachecki, prawa szlacheckie III Burżuazja, drobnomieszczaństwo, przedstawiciele wolnych zawodów ( lekarze, prawnicy, dziennikarze ), pracownicy najemni, chłopi ( nie posiadali praw politycznych ) 98 % PRZEBIEG REWOLUCJI Król zwołuje Stany Generalne na dzień 5 maja 1789 aby uchwaliły podatki ( Stany Generalne nie były zwoływane od 1613 ). Podczas kampanii wyborczej do Stanów Generalnych skargi i postulaty reformatorskie, spisywane w tzw. kajetach skarg (cahiers des doléances), odegrały poważną rolę w powstawaniu nowej tożsamości społecznej Francuzów. Stan trzeci żąda podwójnej liczby przedstawicieli i przeprowadzenia reform, stan I i II nie chcą wspólnych obrad. Król zamyka sale obrad, stan III przenosi się do sali gry w piłkę ( 23 VI 1789 ) i 9 VII ogłasza się Zgromadzeniem Narodowym, i ogłasza, że nie rozejdzie się bez ustanowienia konstytucji ( od tego momentu Zgromadzenie nazywa się Konstytuantą ). 11 lipca Zgromadzenie powołuje Gwardię Narodową na czele z La Fayettem dla zabezpieczenia porządku w Paryżu. Sytuacja w Paryżu jest podminowana, król ściąga wojska z zamiarem pacyfikacji, uspokaja lud odwołując znienawidzonego ministra Necera. 14 VII 1789 zdobycie i zburzenie Bastylii przez lud paryski, wprowadzono trójkolorową kokardę na znak jedności króla z ludem.

(…)

… poparło rewolucję francuską, natomiast arystokratyczna hierarchia na ogół opowiadała się za dawnym porządkiem (ancien regime). Uchwalona 3 września 1791 r. konstytucja przekształciła Francję w monarchię konstytucyjną, z władzą ustawodawczą należącą do wybieralnego Zgromadzenia Prawodawczego. Na przemiany polityczne wielki wpływ wywarła działalność klubów, zwłaszcza jakobinów, kordelierów i żyrondystów…
… się jego samonapędzającego się mechanizmu. Wiosną 1793 r. władzę przejęli jakobini, zapoczątkowując okres oficjalnego rewolucyjnego terroru i dyktatury, których głównymi instytucjami stał się Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego (i jego lokalne organy) oraz Komitet Ocalenia Publicznego. Terror uderzał w poważnym stopniu w tradycyjną tożsamość Francuzów, zwłaszcza w przywiązanie do wiary katolickiej i życie prywatne…
… - wywoływały powszechne niezadowolenie. Napoleon zdecydował się więc na powrót z Egiptu do Paryża i w listopadzie 1799 r. Dokonał udanego zamachu stanu. Obalił Dyrektoriat, rozpędził obie izby Zgromadzenia i ustanowił Konsulat - system w którym centralną władzę wykonawczą pełniło kolegium 3 konsulów z Bonapartem jako Pierwszym Konsulem. SKUTKI REWOLUCJI. · ogromne straty ludzkie ( kilkanaście tysięcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz