Obraz społeczeństwa czasów ancien regime'u - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obraz społeczeństwa czasów ancien regime'u - omówienie - strona 1 Obraz społeczeństwa czasów ancien regime'u - omówienie - strona 2 Obraz społeczeństwa czasów ancien regime'u - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY
NOTATKA DO PUNKTU II - 13.10.2011
1. OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA CZASÓW ANCIEN REGIME'U.
Ancien regime, podczas rewolucji francuskiej, oznaczał rządy przedrewolucyjne, w których monarchia absolutna dążyła do wyrównywania klas społecznych. W ancien regime, rządy sprawowała arystokracja, jednakże wielu najwyższych urzędników pochodziło z noblesse de robe, tzn. nobilitowanych urzędników mieszczańskich. Ogólnie rzecz biorąc, podczas trwania ancien regime, społeczeństwo francuskie dzieliło się na trzy stany: Stan pierwszy, to duchowieństwo (kler), które dzieliło się na wyższe (arcybiskupi i biskupi) i niższe (księża, mnisi zakonnice wywodzący się z chłopstwa). Do głównych zadań duchowieństwa, należało zbieranie dziesięciny, rejestrowanie narodzin, zgonów, zawartych małżeństw, cenzurowanie książek, a także pełnienie rządów w szkołach i szpitalach, oraz pomoc biednym. Ich ziemie zwolnione były z podatku. W późniejszych zaś latach, Kościół francuski stanowił oddzielną jednostkę, nad którą papież nie miał kontroli, Król natomiast, regulował przyznawanie stanowisk kościelnych.
Stan drugi to szlachta, która również dzieliła się na szlachtę miecza (noblesse d'epee), czyli szlachtę rodową wywodzącą się ze średniowiecznego rycerstwa, oraz szlachtę togi (noblesse de robe), czyli szlachtę młodą wywodzącą się z burżuazji i wysokich urzędników państwowych.
Francuska szlachta jednak, nie była klasą zamkniętą, dlatego też młoda szlachta wykupywała tytułu, aby mogła szczycić się herbem i możliwością przynależności do szlachty miecza. Ponadto, tytuł szlachecki także zwalniał z płacenia podatków.
Stan trzeci, byli to ludzie wolni, nie zaliczający się ani do kleru, ani do szlachty. Jednak i ten stan był podzielony: na mieszczaństwo (burżuazja, wyżsi urzędnicy, ludzie wolni zawodowo, drobnomieszczaństwo, proletariat), oraz chłopów (właściciele ziemscy, dzierżawcy ziem, winiarze a także chłopi bezrolni).
Stan trzeci, był JEDYNYM płatnikiem podatków, podczas gdy, najmniej zarabiał i był najmniej uprzywilejowany, dlatego też, był on najbardziej zainteresowany działaniem, w celu zmiany bytu.
Stan trzeci oficjalnie przestał istnieć już w 1791 roku - kiedy uchwalono pierwszą francuską konstytucję.
Król był odrębnym stanem.
2. MYŚL OŚWIECENIOWA.
Istniały trzy skrzydła oświeceniowe:
Pierwsze, reprezentowane przez apolitycznych i monarchistycznych popularyzatorów wiedzy oraz naukowców, np.: Elie Freron, Louis de Jacourt, Monteskiusza, którzy wypowiadali się przychylnie o ancien regime. Ponadto, Monteskiusz zaproponował wprowadzenie trójpodziału władzy: prawodawczą, ustawodawczą, a także sądowniczą).


(…)

… po rewolucji amerykańskiej
Wzrost bezrobocia
Zawarcie traktatu handlowego między Francją a Anglią (spadek produkcji)
Szereg klęsk żywiołowych: susza, pomór bydła, gradobicia, burze, zaraza.
Rozrzutność dworu królewskiego
Najważniejsze wydarzenia rewolucyjne:
14.07.1789 - spalenie Bastylii przez rozszalały tłum
Uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, aby zapobiec dalszym rozruchom. Ustalała…
… rządu (dyrektoriat), zachowanie uchwalonych reform.
4. ZASADA SUWERENNOŚCI NARODU.
Zasadę suwerenności narodu, wprowadziła Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. Oznaczała ona, że prawo, oraz instytucje władzy państwowej mają być wyrazem woli narodu a nie monarchy (La Fayette).
5. DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA.
Została uchwalona 26 sierpnia 1789 roku, przez Konstytuantę (organ, któremu powierzone jest opracowanie i uchwalenie konstytucji), myśl oświeceniowa (Diderot, J. Locke, Rousseau, Wolter).
Zasada suwerenności narodu
Trójpodział władzy (Monteskiusz)
Wolności i prawa obywatelskie: wolność fizyczna i duchowa, prawo własności, bezpieczeństwo, opór przeciwko uciskom, równość wobec prawa i sądu, nietykalność osobista, równy dostęp do urzędów i stanowisk.
Deklaracja Praw Człowieka…
… francuska malała. 9. BUDOWA NOWEGO SPOŁECZEŃSTWA.
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela w znacznym stopniu pomogła w odbudowie nowego społeczeństwa. Prawa polityczne nie zależały już od pochodzenia lub majątku. Równości wobec prawa nie miała być równoznaczna z równością praw. Nastąpiła Świadoma dechrystianizacji całej kultury i wszystkich obyczajów. Umieszczeniu człowieka na miejscu Boga, a wiec…
… ludu przed Jakobinami sprawiły, że 28.07 burżuazja obaliła, aresztowała Jakobinów i straciła ich za pomoca owej gilotyny. 7. KLUBY.
Po ogłoszeniu Francji, jako monarchii konstytucyjnej, zaczęły powstawać pierwsze kluby i partie polityczne. Jako pierwszy powstał klub bretoński, potem przekształcony w Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji, znane pod nazwą także klubem jakobinów. Był to lewicowy klub…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz