Historia społeczna Europy

note /search

Pojęcie demokracji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1519

HISTORIA SPOŁECZNE EUROPY NOTATKA TEMAT VI - 10.11.11r. POJĘCIE DEMOKRACJI I SUWERENNOŚCI NARODU POJĘCIE DEMOKRACJI - ludowładztwo, termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa (greckie demos - lud, kratos - władza). Za kolebkę demokracji uważana jest...

Referat o rewolucji francuskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1561

Temat mojej pracy brzmi: „Społeczeństwo francuskie przed i po rewolucji”. Rewolucja francuska 1789 roku wywarła olbrzymi wpływ na historię Francji. W jej konsekwencji zaszły znaczące zmiany w obrazie społeczeństwa francuskiego. Najpoważniejszą z nich był między innymi kres feudalizmu. Francja s...

Wielki kryzys gospodarczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2303

Wielki kryzys: Wielki kryzys (wielka depresja) -największy kryzys gospodarczy w XX wieku, miał miejsce w latach 1929-1933 i objął, zgodnie z opinią większości ekspertów, praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki. Rozpoczął się w Stanach Zjednoczony...

Europa pod rządami Hitlera

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1841

WSTĘP Druga Wojna Światowa, toczona w latach 1939 - 1945, była największą i najkrwawszą wojną w dziejach ludzkości. W tym globalnym konflikcie wzięło udział 61 państw, a liczba zmobilizowanych żołnierzy wyniosła 110 milionów. Życie straciło 46 milionów wojskowych i cywilów. SYSTEM OKUPACYJNY ZSR...

Poszczególne formacje niebolszewickie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Poszczególne formacje niebolszewickie (partie, programy, przywódcy). Sytuacja polityczna w Rosji. Znajdujemy się na przełomie XIX i XX w.. Rosja, która boryka się z problemami gospodarczymi, a kryzys przemysłowy zwiększa bezrobocie. Do tego przedłużająca się wojna z Japonią, która była pasmem kl...

Historia powrzechna do 1918r

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1183

Historia Pow szechna 1789-1918 Francja XIX - wiek pary i elektryczności. Maszyna, kredyt. Kapitalizm od Rewolucji Fr, ale wcześniej w Anglii i Hol. System republikański we Fr. Rewolucja Fr była rew burżuazyjną . Francja potentat w wytwarzaniu art. luksusowych. RF stanowi genezę osiągnięć techni...

Historia społeczna europy-Opracowane zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

ADENAUER KONRAD (1876–1967), niem. polityk, działacz chrześc.-demokr., prawnik; od 1906 czł. partii Centrum; 1917–33 nadburmistrz Kolonii, od 1920 przewodn. prus. Rady Państwa; po dojściu A. Hitlera do władzy niechętny rządom nazistów, 1933 zwolniony ze wszystkich stanowisk, 1944 przejściowo areszto...

Historia społeczna europy-Sylwetki1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

Konrad Adenauer (ur. 1876 - zm. 1967) Pierwszy kanclerz Niemiec po wojnie. Współtwórca idei zjednoczonej Europy, wielki rzecznik powojennego pojednania Niemiec i Francji. Absolwent ekonomii i prawa na uniwersytetach we Freiburgu, Monachium i Bonn. W 1917 roku został nadburmistrzem Kolonii. Przyczyn...

Pytania na egzamin - Historia Polski XX wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1911

PYTANIA Z EGZAMINU HP XX WIEKU [30.01.2007; INP-W] WYMIEŃ\WYBIERZ: 1. Wymień zasady zachowania co do Niemiec ["4-D"] 2. Wymień 5 sekretarzy ONZ. 3. Wymień 5 największych muzeów w europejskich stolicach. 4. Wymień 5 imion papieży po układach lotareńskich. 5. Wymień co najmniej 3 liczące si...

Historia społeczna Europy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1190

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY C.D NOTATKA DO PUNKTU II - 20.10.11r. Ad.3. Po zdobyciu Bastylii przez rozszalały tłum (stan III), nastąpił przełom i ludzie zaczęli mieć więcej praw. Między innymi zainicjowali uczestnictwo w życiu politycznym. Tworzyli kluby (punkt 7), tzw. Sekcje w Paryżu, gdzie ludzi...