Pytania na egzamin - Historia Polski XX wieku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Historia Polski XX wieku  - strona 1 Pytania na egzamin - Historia Polski XX wieku  - strona 2

Fragment notatki:

PYTANIA Z EGZAMINU HP XX WIEKU [30.01.2007; INP-W]
WYMIEŃ\WYBIERZ: 1. Wymień zasady zachowania co do Niemiec ["4-D"] 2. Wymień 5 sekretarzy ONZ. 3. Wymień 5 największych muzeów w europejskich stolicach. 4. Wymień 5 imion papieży po układach lotareńskich. 5. Wymień co najmniej 3 liczące się partie polityczne w Wielkiej Brytanii. 6. Wymień 5 miast europejskich, w których po II WŚ odbywały się igrzyska olimpijskie. 7. Wymień 5 europejskich państw programowo neutralnych. 8. Wymień, które państwa z istniejących przed 1914r w latach 1917-1921 zostały objęte rewolucją. 9. Wymień, w jakich organizacjach uczestniczyły USA. 10. Wymień 3 stolice europejskie, w których w latach 1944-1945 wybuchły powstania antyhitlerowskie. 11. Wymień 5 państw, które miały stałe miejsce w Radzie Ligi Narodów. 12. Wymień wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. 13. Wymień, w jakich krajach w latach 1960-1989 Związek Radziecki podejmował działania militarne. 14. Wymień, które państwa podjęły politykę prac publicznych jako metodę wyjścia z wielkiego kryzysu (1929-33). 15. Wymień 5 obozów koncentracyjnych. (16. Wymień 6 obozów zagłady żydów.) 17. Podaj organizacje informacyjne? ( np. AFP)
18. Które państwa najbardziej odczuły wielki kryzys ekonomiczny w 1929? - USA i Niemcy 19. Jakie osoby reprezentowały na konferencji w Jałcie państwa USA, Wielka Brytania, ZSRR? - Roosevelt, Stalin, Churchil 20. Do jakich organizacji należała USA: - SALT - START 21. RFN w 1957 r podpisało tzw. Traktaty rzymskie, przystępując do - EWG Pytania niepełne..: 18. Wymień, w jakich krajach w latach 19**-19** Związek Radziecki podejmował działania militarne. 19. Podaj do czego weszła RFN, po podpisaniu w 19**roku traktatów paryskich. [-Unii Zachodnio-Europejskiej; -Unii Europejskiej; -Euratomu]
TESTOWE: 1. Czy KBWE przekształciło się następnie w OBWE? [tak] 2. W którym roku prezydent Carter odwiedził Polskę? 3. Czy prezydent Carter podniósł "prawa człowieka"? 4. W którym roku RFN przyjęło konstytucję? A 1949 B 1955 5. Czy Układ Warszawski i RWPG to Wspólnota Socjalistyczna? [nie] 6. Gdzie po raz pierwszy spotkali się Gorbaczow i Bush? 7. Czy Realny Socjalizm i Eurokomunizm to synonimy? 8. Czy miasteczko Fulton można kojarzyć z początkiem 'zimnej wojny'? [tak] 9. Czy ograniczenie liczby rakiet to rozbrojenie a)jakościowe; b)ilościowe 10. Czy Churchill i Stalin spotkali się po raz pierwszy w Teheranie? 11. Czy Ł. Beria był za zbrojną interwencją w Polsce w 1956? 12. Czy NATO to odpowiedź na utworzenie Układu Warszawskiego? 13. Czy z powstaniem Układu Warszawskiego ma coś wspólnego konferencja w Szklarskiej Porębie? 14. Czy dyferencjacja to amerykańska polityka postępowania z państwami komunistycznymi?

(…)

…. Czy Rosja w latach 60-tych posiadała lepsze rakiety batalistyczne od USA? 25. Czy Willy Brand był burmistrzem Berlina w czasie budowy muru berlińskiego? 26. Tatcheryzm walczył [ew. oznaczał chęć zlikwidowania] z a)wolną konkurencją b)związkami zawodowymi 27. Czy od 1944 w Grecji była wojna domowa? 28. Czy powstanie Rady Europy oznaczało jednocześnie powstanie pierwszego parlamentu europejskiego? 29. Stalin…
… "zimnej wojny"? [nie] 50. Czy .. synod (ew. sobór) obradował podczas pontyfikatu Jana XXIII? 51. Czy Churchill i Stalin umawiali się co do podziału wpływów w Europie w 1944 czy 19...? 53. Czy stosunki między Jugosławią a ZSRR w latach 194..-195.. były poprawne? 54. Czy w 195.. przyjęto do NATO tylko RFN (bez NRD)? 55. [?] Plan Shummana? 56. [?] Plan Marshalla? 57. Kiedy nastąpił wzrost cen ropy naftowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz