Przykładowe pytania na egzamin z historii społecznej Europy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania na egzamin z historii społecznej Europy - strona 1 Przykładowe pytania na egzamin z historii społecznej Europy - strona 2 Przykładowe pytania na egzamin z historii społecznej Europy - strona 3

Fragment notatki:

Historia SPOŁECZNA EUROPY
PYTANIA TYPU PRAWDA/FAŁSZ 1. Czy KBWE przekształciło się następnie w OBWE? TAK 2. W którym roku prezydent Carter odwiedził Polskę? 1977 3. Czy prezydent Carter podniósł "prawa człowieka"? TAK 4. W którym roku RFN przyjęło konstytucję? 1949 5. Czy Układ Warszawski i RWPG to Wspólnota Socjalistyczna? NIE 6. Gdzie po raz pierwszy spotkali się Gorbaczow i Bush? (?) 7. Czy Realny Socjalizm i Eurokomunizm to synonimy? NIE 8. Czy miasteczko Fulton można kojarzyć z początkiem 'zimnej wojny'? TAK 9. Czy ograniczenie liczby rakiet to rozbrojenie a)jakościowe; b)ilościowe (?) 10. Czy Churchill i Stalin spotkali się po raz pierwszy w Teheranie? TAK (?) 11. Czy Ł. Beria był za zbrojną interwencją w Polsce w 1956? 12. Czy NATO to odpowiedź na utworzenie Układu Warszawskiego? 13. Czy z powstaniem Układu Warszawskiego ma coś wspólnego konferencja w Szklarskiej Porębie? 14. Czy dyferencjacja to amerykańska polityka postępowania z państwami komunistycznymi? 15. Czy liberalizm to doktryna kapitalizmu? 16. Czy pierwszy satelita okołoziemski został zbudowany przez USA? 17. Czy porozumienie Węgiel i Stal było wymierzone we Francję? 18. Czy Układ w Dunkierce podpisały Francja i Wielka Brytania? 19. Czy Francja wykorzystała pustynie Algierii jako poligon atomowy? 20. Czy RFN zrzekły się dostępu do broni atomowej? 21. Czy 'traktaty rzymskie' mają coś wspólnego z powstaniem NATO? 22. Czy państwo Izrael powstało na podstawie odpowiedniej dyrektywy ONZ? 23. Czy za powstaniem Izraela stoi ruch syjonistyczny? 24. Czy Rosja w latach 60-tych posiadała lepsze rakiety batalistyczne od USA? 25. Czy Willy Brand był burmistrzem Berlina w czasie budowy muru berlińskiego? 26. Thatcheryzm walczył [ew. oznaczał chęć zlikwidowania] z a)wolną konkurencją b)związkami zawodowymi 27. Czy od 1944 w Grecji była wojna domowa? 28. Czy powstanie Rady Europy oznaczało jednocześnie powstanie pierwszego parlamentu europejskiego? 29. Stalin umarł 5 marca 1949/1953? 30. Ruch hippisów jest związany z latami 40/60? 31. Czy na XX zjeździe KPZR rozwiązano Kominform? 32. Czy sport zawodowy zawsze był na igrzyskach olimpijskich? 33. W którym roku nastąpił koniec władzy Chruszczowa? 34. Kiedy zostały odnowione kontakty RFN z Rosją? A 1949 B 1955 35. Czy RFN przystąpiło do NATO w 10 rocznicę zakończenia wojny? 36. Czy Churchill występował w Fulton jako premier? 37. Czy z połączenia SPD i KPD powstała SED? 38. Czy Mao Tse Tung był premierem ChRL? 39. Które igrzyska zostały zbojkotowane? a)w Monachium b)w Moskwie 40. Kto reprezentował ZSRR i USA (lub Wlk. Brytanię) na konferencji jałtańskiej? 41. Kiedy Indochiny odzyskały niepodległość? 42. Czy Rumunia była królestwem do 1950 czy 1944 roku? 43. Czy nazwa encykliki to pierwsze słowa jej tekstu czy tytuł? 44. Czy w 1960 r msze były odprawiane w A- języku łacińskim, B- narodowym?

(…)

… (nietykalność osobista, wolność itd.) - niskie podarki - państwo powstrzymuje się od ingerencji w różne obszary życia społecznego
26. bron ofensywna/defensywna z 1932r (w 1935 było to samo): - czołg - samolot - łódź podwodna - karabin maszynowy - artyleria - miny (typowo defensywne) 27. broń strategiczna w 1975r. - broń chemiczna - broń biologiczna - broń jądrowa - bombowce strategiczne - atomowe łodzie podwodne 28. Państwa, które miały kolonie na początku II wojny - Wielka Brytania - Włochy - Francja - Belgia - Portugalia - Hiszpania 29. Jak zdefiniowane były zbrodnie na procesie norymberskim - podżeganie i przygotowanie wojny - dokonanie zbrodni przeciwko pokojowi - dokonanie zbrodni wojennych - dokonanie zbrodni przeciwko ludzkości
30. Państwa, które miały ruch oporu w czasie IIWŚ - Francja…
…) - liberalizm - marksizm - socjaldemokracja - konserwatyzm - katolicyzm społeczny (czyly chadecy) - nacjonalizm 50. czynniki miastotwórcze w XIX w. - rozwój handlu - rozwój przemysłu - rozwój komunikacji
-
-
51. Profilaktyka medyczna w XX wieku to: -
-
-
-
-
52. Które kraje posiadały broń jądrową przed rokiem '70?
-
-
-
-
53. Wymienic rodzaje сenzury
Perwersyjna
Represyjna
54. opisać państwa unii
… - Francja (Vichy) - Węgry - Finlandia - Bułgaria - Chorwacja - Słowacja 40. systemy/łady oprócz westfalskiego (3) - wiedeński - wersalski - jałtański 41. rodzaje rozbrojeń (3) - SALT (I i II) - START (I i II) - "Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej" z 1968r.
42. organizacje terrorystyczne aktywne po 1960 r - ETA - IRA - RAF - Czerwone Brygady - Organizacja Tajnej Armii (OAS)
43. cechy nazizmu (5…
… XXIII? 51. Czy Churchill i Stalin umawiali się co do podziału wpływów w Europie w 1944 czy 19...? 53. Czy stosunki między Jugosławią a ZSRR w latach 194..-195.. były poprawne? 54. Czy w 195.. przyjęto do NATO tylko RFN (bez NRD)? 55. [?] Plan Shummana? 56. [?] Plan Marshalla? 57. Kiedy nastąpił wzrost cen ropy naftowej? 58. Kiedy powstała Komunistyczna Partia Chin? 59. Czy Gwiezdne Wojny i .. dotyczą…
… - Jugosławia - Polska - Grecja 31. Rodzaje monarchii (3) - absolutna - konstytucyjna - parlamentarna 32. Rodzaje demilitaryzacji -
-
-
33. Mocarstwa na początku XX wieku (6) - Wielka Brytania - Niemcy - Austro-Węgry - Francja - Włochy - USA - Japonia 34. rodzaje broni ofensywnej w 1901r - karabin maszynowy - granaty - artyleria 35. rodzaje emigracji - polityczna - zarobkowa - regionalna - sezonowa
36…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz