Okres współczesny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres współczesny-opracowanie - strona 1 Okres współczesny-opracowanie - strona 2 Okres współczesny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Okres współczesny Pierwsza wojna światowa (1914-1918) 22 styczeń 1918 r. - Prezydent Stanów Zjednoczonych T. Woodrow Wilson w orędziu określił cele wojny, zamieszczając wśród nich:
zasadę jawności umów międzynarodowych, zasadę wolności żeglugi na morzach, usunięcie barier hamujących rozwój handlu międzynarodowego, redukcję zbrojeń, „wspaniałomyślne i bezstronne” załatwienie spraw dotyczących kolonii z uwzględnieniem ludów kolonialnych, sprawiedliwe uregulowanie spraw terytorialnych w Europie (m.in. utworzenie niepodległego państwa polskiego), zapowiedział utworzenie Ligi Narodów
I. wojna światowa zakończyła się zawarciem traktatów pokoju, przygotowanych na Konferencji Pokojowej w Paryżu
Państwa Koalicji w Wersalu, 28 czerwca 1919r. podpisały traktat z Niemcami
w tym samym dniu podpisano traktat z Polską (tzw. mały traktat wersalski), zawierający zobowiązania Polski do ochrony mniejszości
10 września 1919 - traktat pokojowy z Austrią (Saint Germain-en-Laye)
27 listopada 1919 - traktat pokojowy z Bułgarią (Neuilly)
4 czerwca 1920 - traktat pokojowy z Węgrami (Trianon)
10 sierpnia 1930 - traktat pokojowy z Turcją (Sevres) - nie wszedł w życie, ale został zastąpiony znacznie korzystniejszym dla Turcji traktatem z 24 lipca 1923 (Lozanna)
do każdego z tych traktatów włączono jako część I Pakt Ligi Narodów
Okres międzywojenny Liga Narodów w 1924r. - Zgromadzenie Ligi Narodów przyjęło tzw. protokół genewski, zobowiązujący do załatwiania wszystkich sporów w drodze pokojowej - protokół ten nie został jednak ratyfikowany przez państwa
1928r. - Pakt Paryski - tzw. Pakt Branda-Kelloga zawierał uroczyste wyrzeczenie się wojny i zobowiązanie do załatwiania sporów drogą pokojową
brak jednak sankcji za niewypełnienie tych zobowiązań Stany Zjednoczone - nie ratyfikowały traktatu wersalskiego i nie były członkami Ligi Narodów Umowy lokarneńskie - 1925r. pakt reński (zawarty przez Anglię, Francję, Włochy, Niemcy i Belgię),
dwa traktaty o wzajemnej pomocy (Francja z Polską i Czechosłowacją)
traktaty koncyliacyjno-arbitrażowe (Niemcy, Francja, Belgia, Polska i Czechosłowacja) pakt organizacyjny Małej Ententy (1933): - dla zacieśnienia współpracy regionalnej
Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia, porozumienie bałkańskie (Grecja, Turcja, Rumunia, Jugosławia)
pakt bałtycki (Litwa, Łotwa i Estonia) układ monachijski Andlia, Francja, Włochy i Niemcy
bez udziału Czechosłowacji postanowiono o nowych granicach Czechosłowacji


(…)

… ds. bezpieczeństwa międzynarodowego
26 czerwca 1945, San Francisco - podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych (ONZ)
wejście w życie KNZ - 24 październik 1945 r. - powoływała równocześnie ONZ
24 październik - Świętem Narodów Zjednoczonych
2 sierpień 1945 - układ poczdamski - uregulowanie spraw związanych z likwidacją skutków wojny
podział Niemiec na strefy
przekazanie Polsce administracji obszarów na wschód od Odry i Nysy
utworzenie Rady Kontroli nad Niemcami
Rozpad imperiów kolonialnych
W 1960 r. - Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło deklarację o przyznaniu niepodległości krajom i ludom kolonialnym
Okres powojenny
1949 - USA doprowadziły do powstania Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)
1955 - włączenie RFN do NATO
a państwa Socjalistyczne - zawarły Układ Warszawski - obowiązywał do 1991r.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz