Konspekt - Traktaty pokojowe kończące I wojnę światową

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konspekt - Traktaty pokojowe kończące I wojnę światową - strona 1 Konspekt - Traktaty pokojowe kończące I wojnę światową - strona 2 Konspekt - Traktaty pokojowe kończące I wojnę światową - strona 3

Fragment notatki:

HSM - KONSPEKT (usos)
Traktaty pokojowe kończące I wojnę światową. Ład wersalski.
1. Cele wojenne mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych;
2. Projekty uregulowań na konferencję pokojową:
- brytyjskie: tzw. dokument z Fontainebleau,
- amerykańskie: 14 punktów prezydenta Wilsona i "pokój bez zwycięzców";
- francuskie: rozczłonkowanie Niemiec;
3. Układ sił i dyskusje na konferencji pokojowej;
4. Traktat Wersalski i okoliczności jego akceptacji;
5. Traktaty z sojusznikami Niemiec.
Liga Narodów: powstanie, struktura, kompetencje i zakres działań, miejsce w polityce mocarstw.
1. Stosunek Francji i Wielkiej Brytanii do projektu amerykańskiego;
2. Pakt Ligi Narodów oraz statut STSM;
3. Struktura instytucjonalna LN;
4. Kompetencje LN w zakresie pokojowego rozwiązywania sporów, rozbrojenia, problem legalności wojny napastniczej;
5. System mandatowy LN.
Polityka USA wobec Europy 1919-1929. Traktaty waszyngtońskie.
1. Zwrot w polityce USA: powrót do izolacjonizmu;
2. Stosunek USA do LN;
3. Separatystyczny traktat z Niemcami;
4. Nowe priorytety w polityce USA: Daleki Wschód, zbrojenia morskie;
5. Konferencja i traktat waszyngtoński oraz inne propozycje rozbrojenia morskiego.
Między gospodarką a polityką: problemy niestabilności w Europie powojennej.
1. Kwestia reparacji wojennych: francuska i amerykańska koncepcja reparacji;
2. Polityka mocarstw wobec Rosji radzieckiej;
3. Konferencje w Genui, Hadze, traktat w Rapallo;
4. Eskalacja sporu o reparacje- konflikt o Zagłębie Ruhry;
5. Plan Dawesa i jego funkcjonowanie;
6. Plan Younga.
Kształtowanie się ładu międzynarodowego w Europie Wschodniej.
1. Polityka Francji wobec Europy Wschodniej, kontynentalny system sojuszy;
2. Konflikty terytorialne i narodowościowe na obszarze nowych państw;
3. Europa Wschodnia między Niemcami a ZSRR.
W stronę stabilności: Europa epoki G.Stresemanna i polityki erfullung.
1. Meandry rewizjonizmu niemieckiego: koncepcje polityczne G. Stresemanna;
2. Locarno i pakt reński oraz ich konsekwencje;
3. Przyjęcie Niemiec do Ligii Narodów.
Próby budowy systemu bezpieczeństwa w Europie.
1. Próby wzmocnienia Ligii Narodów - protokół genewski
2. Pakt Brianda-Kellogga;
3. Problem rozbrojenia w polityce międzywojennej;
4. Idee zjednoczenia kontynentu.
Zachodnia hemisfera pomiędzy wojnami: stosunki USA z Ameryką Łacińską - wypracowywanie nowych podstaw stosunków międzyamerykańskich.

(…)

…. uzupełnienia Roosevelta do doktryny Monroe;
2. Reforma stosunków międzyamerykańskich;
3. Nowe rozwiązania w dziedzinie współpracy regionalnej i pokojowej regulacji stosunków międzynarodowych;
4. Konflikty w Ameryce Łacińskiej;
5. Polityka dobrego sąsiedztwa zbliżenie pomiędzy obiema częściami Ameryki w przededniu II wojny Światowej.
Europa 1932-36: wobec III Rzeszy
1. Problem równouprawnienia Niemiec…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz