Reparacje wojenne

note /search

Republika Weimarska

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 4753

- prezydent wybierany jest na 7 - letnią kadencję 1. Sprawa reparacji wojennych Niemiec Konferencja londyńska...

Wykład - Traktat a państwa trzecie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 938

przyjętych zwyczajowych norm prawa międzynarodowego., np. obowiązek reparacji (reparacje wojenne). ...

Konferencja Jałtańska- opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1239

mocarstw. Ponadto obciążono Niemcy reparacjami wojennymi oraz podzielono Berlin na 4 sektory okupacyjne...

Akty jednostronne państw - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

- a niespłaconej jeszcze - części niemieckich reparacji wojennych. Oświadczenie miało następującą treść: „Zważywszy...

Akty sensu largo

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1267

nie może być wadliwy (tj. wydany pod wpływem bledu) np. w 1952 zrzekła się reparacji wojennych Polski wobec Niemiec...