Bilans II wojny na ziemiach polskich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans II wojny na ziemiach polskich  - strona 1 Bilans II wojny na ziemiach polskich  - strona 2

Fragment notatki:

BILANS WOJNY NA ZIEMIACH POLSKICH
W wyniku wojny na tysiąc mieszkańców życie straciło 220 osób. Straty majątku narodowego wyniosły 40%. We Francji szacuje się je na 1,4%, w Wielkiej Brytanii 0,8%. Wojna spowodowała zmiany społeczne, terytorialne. Rosjanie twierdzili, że straciliśmy tylko błota poleskie (ziemie w dorzeczu rzeki Prypeć), ale nie odzyskaliśmy także ziemi Wołynia, Podola, Lwowa, Wilna. Ziemie na zachodzie i północy - ziemie piastowskie, przez siedem wieków znajdowały się pod wpływami niemieckimi. Mało było więc tam Polaków autochtonów. Po II wojnie światowej Polska zyskała szeroki dostęp do Bałtyku i naturalne granice. W momencie, kiedy wojna dobiegała końca, Polska liczyła 24 miliony obywateli, w porównaniu do roku 1938 nastąpił spadek o 30%, choć nie można tego w ten sposób porównywać, gdyż posiadaliśmy wówczas terytorium o innym kształcie. Straty ludności jakich doznaliśmy ze strony niemieckiej to 6 milionów 28 tysięcy osób, w tym 5 milionów 28 tysięcy to ofiary eksterminacji, a 644 tysiące to żołnierze. Doliczyć do tego należy około 1,5 miliona ofiar reżimu sowieckiego. Tak więc łącznie wychodzi około 7,5 - 8 milionów ludzi, choć współcześnie podaje się te dane bardzo ostrożnie. Niemcy, którzy rozpętali wojnę stracili 9 milionów ludzi. ZSRR stracił 20 milionów osób tylko na froncie wschodnim, do czego należy doliczyć drugie tyle, które wymordowano na zlecenie Stalina. Więcej ludzi ginęło w miastach, gdzie zrzucane bomby zabijały duże ilości osób. W czasie wojny zginęło więcej wysoko wykwalifikowanych osób - 60% adwokatów, 40%lekarzy, 30% profesorów wyższych uczelni. Straty materialne zadawali nam zarówno Niemcy ( Warszawa lewobrzeżna - 80% zniszczeń) jak i Rosjanie ( rabunek ziem zachodnich).
Polską granicę wschodnią stanowiła linia Curzona. Na kresach wschodnich pozostawali jednak obywatele Polski - 4 miliony + 1 milion osób wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego w ramach deportacji. Rozpoczęto więc proces depolonizacji kresów wschodnich. Niestety przez proces niszczenia dokumentów jaki miał miejsce w czasie wojny, tylko co 4 Polak mógł wykazać, że ma obywatelstwo polskie. Zresztą jesienią 1939 Stalin wydał dekret nadający wszystkim obywatelstwo radzieckie. Według danych radzieckich po akcji depolonizacji na terenach radzieckich przebywało 1 milion 600 tysięcy Polaków. Natomiast według danych polskich ( władzy Ludowej) na terenach ZSRR pozostało 3 miliony 100 tysięcy. Powróciło więc 900 tysięcy Polaków.
Rosjanie na kresach wschodnich rozgromili Kościół grekokatolicki i rzymskokatolicki. Świątynie przekształcano na magazyny, muzea ateizmu. Dalej prowadzono proces sowietyzacji.

(…)

… otrzymała 42% to jest 270 milionów dolarów.
Polska była także objęta działaniami Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Niesienia Pomocy Krajom Zniszczonym Przez Wojnę - UNRRA, istniejącą w latach 1943-47
Dostarczała ona żywność, bydło, lekarstwa, zasiewy; a pomoc jej była charytatywna.

… się ludność ukraińska. W latach 1945-46 ponad 0,5 miliona Ukraińców ( 516 tysięcy) zostało stamtąd usuniętych. Ukraińcy bronili się przed tym - zwłaszcza Ukraińska Powstańcza Armia. W kwietniu 1947, Polacy widząc, że nie ma szansy na pokojowe rozwiązanie tego problemu przeprowadzili operację „Wisła”. 115 tysięcy Ukraińców wywieziono na północ i zachód.
W wyniku akcji „Wisła” zniszczono mniejszość łemkowską…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz