Historia międzynarodowa

note /search

Wykład - System mandatowy Ligi Narodów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2170

System mandatowy Ligi Narodów Bodźce: podział terytoriów bliskowschodnich rozpadającego się imperium osmańskiego, rywalizacja UK, FRA i Niem o tereny bogate w złoża ropy oraz dążenie Żydów do utworzenia tam swojego państwa, ludobójstwo ...

Wykład - wojny w Ameryce łacińskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 483

WOJNY W AŁ Wojna USA-MEX Przyczyny Kolonizacja pustych obszarów TEX przez USA 1820 Moses Austin uzyskuje koncesje od króla ESP na osiedlenie kilkuset USA w MEX. 1823 Iturbide potwierdza prawa Austina 1824 zakaz osiedlania się obcokrajowców w pasie 80 km od granicy i 40 km od brzegu morskiego. ...

Wykład - święte przymierze jako protorganizacja mi_dzynarodowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071

Święte przymierze jako protorganizacja międzynarodowa: geneza działalność rozpad. Głównym twórcą Świętego Przymierza był Aleksander I działający pod wpływem von Krudener jak i myśli Franza Baadera, uważając iż dla ugruntowania ładu wiede...

Wykład - Daleki i Bliski Wschód 1919-1939

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1029

DALEKI I BLISKI WSCHÓD 1919-1939 Koń. 1917 zaniepokojona rewolucją bolszewicką JPN wraz z CHN opracowuje plan operacji na obszarach Zabajkala i Kraju Amurskiego plany ekspansji teryt. JPN kosztem RUS Poczt. 1918 negatywnie z początku nastawiona enten...

Wykład - Droga ku Trójprzymierzu i Trójporozumieniu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

Droga ku Trójprzymierzu i Trójporozumieniu. /przyczyny powstawania bloków militarnych: - koniec XIXw. - upadek porządku politycznego w Europie, którego podstawy stworzył kongres wiedeński 1815r. (Już

Wykład - Dyplomaci doby konserwatyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Dyplomaci doby konserwatyzmu i ich dzieło. Talleyrand, Metternich i Aleksander I na kongresie wiedeńskim. Charles Maurice de Talleyrand Perigord - z powodu kalectwa zrezygnował z kariery wojskowej, biskup Autun, zręczny dyplomata, popierając rew...

Wykład - Działania zbrojne i zmiany terytorialne w Afryce i Azji w lat...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2107

Działania zbrojne i zmiany terytorialne w Afryce i Azji w latach 1914-1918. 1) Japonia korzystając z zamieszania w Europie próbuje się wzmocnić. Wysyła 15 sierpnia 1914r. notę Niemcom, żądając oddania Kiau- Czou Chinom (Niemcy wydzierżawiły ten teren od Chinom w 1898r. na 99 lat), nie otrzymując od...

Wykład - Emancypacja i polityka zagraniczna państw bałkańskich do 1914...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Emancypacja i polityka zagraniczna państw bałkańskich do 1914 roku. Należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację jaka zaczęła się tworzyć na Bałkanach w II poł XIX wieku i na początku wieku XX, gdyż w dużej mierze doprowadziła ona do wybuchu I WŚ. Bałkany były terenem, na którym krzyżowały się inter...

Wykład - Ewolucja Ententy a przebieg działań zbrojnych 1914-1918

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Ewolucja Ententy a przebieg działań zbrojnych 1914- 1918. Trójporozumienie- pytanie nr 30 Po pierwszych starciach i bitwie nad Marną legł w gruzach plan Niemiec na wojnę błyskawiczną, powstał front, a każda ze stron musiała walczyć o sojuszników i wsparcie. Obie strony zwróciły się do Włoch, które...

Wykład - Ewolucja międzynarodowego systemu gospodarczego lat 20

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Ewolucja międzynarodowego systemu gospodarczego lat 20. i 30 Wojna zawsze wpływa na gospodarkę, zostaje ona podporządkowana produkcji sprzętu, ubrań, żywności właśnie dla żołnierzy. To wymaga również wielu nakładów, których potrzebowały walczące państwa. Bankierem Europy były Stany Zjednoczone. Wię...