Historia społeczna Europy - strona 2

note /search

Historia społeczna Europy 20.10.11r. Bonaparte

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2674

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA DO PUNKTU III 20.10.11 BONAPARTOWSKA WIZJA PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA. Napoleon dążył do umocnienia swojej władzy. W Konstytucji roku 1799 nie zamieszczono deklaracji praw, większość obywateli została pozbawiona realnego wpływu na sprawy polityczne, a I Konsul-Napol...

Komunizm wojenny a NEP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2758

Temat (VIII b): Komunizm wojenny a NEP. I Wstęp: Zdobywanie władzy przez bolszewików (Rewolucja Październikowa, wojna domowa), Budowanie porządku i obrony władzy (CzeKa, kara śmierci, cenzura, konstytucja), Społecznie niezadow...

Kryzysy gospodarcze okresu międzywojennego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

Kryzysy gospodarcze okresu międzywojennego: przyczyny i społeczne skutki WSTĘP: Stan gospodarki europejskiej po I wojnie światowej. W ciągu wojny przemysł nastawiony był głównie na produkcję ogromnych ilości broni i amunicji. Teraz należało powrócić do gospodarki pokojowej, co nie obyło się bez p...

Kryzysy gospodarcze okresu międzywojennego - przyczyny i społeczne sku...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1127

Temat IX a: Kryzysy gospodarcze okresu międzywojennego: przyczyny i społeczne skutki. Wstęp Sytuacja gospodarcza w Europie po I Wojnie Światowej: Powrót do gospodarki pokojowej wysoka inflacja brak żywności handel stał na skraju załamania zadłużenie w amerykańskich bankach sięgało monstrualnych s...

Napoleon a kościół katolicki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1533

„Napoleon a kościół katolicki” 1.Kościół za czasów rewolucji - Antyreligijna polityka Jakobinów - Konstytucja cywilna - Osłabienie pozycji duchowieństwa 2.Napoleon u władzy, droga do konkordatu - Religia a społeczeństwo - Przywracanie po...

Organizacja terytorialna Europy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

1. Wstęp Dzieje Starego Kontynentu znają kilka prób utworzenia cesarstwa uniwersalnego - marzenia takie snuli Karol Wielki i Otton III. Do galerii paneuropejskich wizjonerów włączyć można również Napoleona Bonaparte, któremu udało się...

Organizacja terytorialna napoleońskiej Europy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 763

Temat: Organizacja terytorialna napoleońskiej Europy Napoleońską Europę można podzielić na: departamenty francuskie, kraje zależne od Francji oraz kraje z Francją sprzymierzone. Podział Francji na departamenty w miejsce dawnych prowincji wprowadziła Konstytuanta w roku 1790. W chwili objęcia wła...

Państwo liberalne a demokratyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Państwo liberalne a demokratyczne: relacje obywatel- władza. I. Charakterystyka państwa liberalnego i demokratycznego. -Państwo liberalne W wieku XVII I, gdy stabilizował się „klasyczny” absolutyzm, powstały także pierwsze formacje ustrojowe, które można określić mianem liberalnych. Taki charakte...

Problem Niemiec po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2814

Temat : Problem Niemiec po II wojnie światowej. Powojenne losy Niemiec zostały określone już podczas trwania II wojny światowej. W szczególności decydowali o nich przedstawiciele wielkiej koalicji, powstałej w 1942 roku - USA, Wielkiej Brytanii oraz ZSRR. Wielka trójka po raz pierwszy obradowała ...

Problem niemiecki po drugiej wojnie światowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1463

Problem niemiecki po drugiej wojnie światowej. 1.Skutki wojny Nie ulega najmniejszym wątpliwością, że Niemcy zostały wyzwolone spod ucisku dyktatury hitlerowskiej przez siły zewnętrzne, obce. Opozycja usiłowała ratować dobre imię Niemców, wysuwając hasło głoszące, że obok III Rzeszy, czyli Niemi...