Historia społeczna Europy - strona 3

note /search

Przebudzanie się narodów Imperium

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

Temat: Przebudzanie się narodów Imperium Osmańskiego. WSTĘP: Wiek XIX początkiem rozwoju świadomości narodowej i dążeń niepodległościowych. ROZWINIĘCIE: Przebudzanie się narodów Imperium Osmańskiego: GRECJA- 1821-22r. powstanie greckie; 1829r. kapitulacja Turcji, pokój adrianopolski- autonomi...

Przebudzenie narodów Cesarstwa Austriackiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

Cesarstwo Austriackie powstało w 1804 roku i było reakcją na proklamowanie Cesarstwa Francuskiego przez Napoleon. Od 1806 roku stało się państwem dziedzicznym Habsburgów, polityką kierował głównie kanclerz Klemens von Metternich. Było to państwo wielonarodowościowe , a jego podział terytorialny z...

Przebudzenie się narodów cesarstwa Austriackiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Przebudzenie się narodów Cesarstwa Austriackiego W skład Cesarstwa Austriackiego wchodziły narody o różnej strukturze gospodarczo społecznej i w różnym stopniu rozwoju kulturalnego. Według spisu z 1846 roku skład ten przedstawiał się następująco Austriacy (Niemcy)- ok. 6 mln, Chorwaci i Serbowie-...

Przejmowanie władzy przez komunistów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

TEMAT: Przejmowanie władzy przez komunistów w krajach bloku wschodniego . KONSPEKT PRACY: Wprowadzenie do tematu przejmowanie kolejnych państw bloku wschodniego przez komunistów i stopniowe wprowadzenie ustroju „demokracji ludowej” Stoso...

Przejmowanie władzy przez komunistów - Leonid Breżniew

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1862

TEMAT: Przejmowanie władzy przez komunistów w krajach bloku wschodniego . Wraz z zakończeniem działań wojennych, w Europie dał się zauważyć wyraźny podział kontynentu na dwa przeciwstawne ideologicznie bloki: demokratyczny zachodni i ko...

Reformy brytyjskiego systemu wyborczego.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

Rozwój demokracji. Kształtowanie się społeczeństw obywatelskich. Temat referatu: Reformy brytyjskiego systemu wyborczego. Wprowadzenie: Przestarzały charakter prawa wyborczego na początku XIX w. Paradoksalnie Anglia, do której instytucji, jako modelowego rozwiązania, nawiązywały państwa europejsk...

Reformy brytyjskiego sytemu wyborczego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 868

Reformy brytyjskiego systemu wyborczego W XIX w. Wielka Brytania, która z wojen napoleońskich wyszła jako największa potęga świata, wpadła w wir zmian politycznych. Demokracja brytyjska musiała uporać się nie tylko z cenzusami majątkowymi, lecz także ze skrajnie nierównym, systemem podziału manda...

Rewolucja francuska - rewolucja społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1617

Rewolucja francuska (1789-99) rewolucja społeczna obaliła monarchię absolutną i ustrój stanowy we Francji. demokratyczna transformacja systemu politycznego i prawnego doprowadziła do monarchii konstytucyjnej 1791 r. proklamowanie I Republiki w 1792 r., po okresie terroru i wojen- cesarstwo. Przyc...

Rewolucja przemysłowa w Anglii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1617

Rewolucja przemysłowa to proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, który został zapoczątkowany na przełomie XVIII i XIX wieku w Anglii i był związany z przejściem od produkcji manufakturowej bądź rzemieślniczej towarów do produkcji fabrycznej na dużą skalę. Główną przyczyną rewoluc...

Kształtowanie się społeczenstw obywatelskich

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

Demokracja źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Gwarantem istnienia demokracji jest konstytucja (wyjątkami są Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i