Przebudzenie narodów Cesarstwa Austriackiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przebudzenie narodów Cesarstwa Austriackiego - strona 1 Przebudzenie narodów Cesarstwa Austriackiego - strona 2 Przebudzenie narodów Cesarstwa Austriackiego - strona 3

Fragment notatki:


Cesarstwo Austriackie powstało w 1804 roku i było reakcją na proklamowanie Cesarstwa Francuskiego przez Napoleon. Od 1806 roku stało się państwem dziedzicznym Habsburgów, polityką kierował głównie kanclerz Klemens von Metternich. Było to państwo wielonarodowościowe , a jego podział terytorialny zmieniał się aż do roku 1846, kiedy to po dołączeniu Rzeczpospolitej Krakowskiej Cesarstwo Austriackie osiągnęło swój ostateczny kształt (zmieniony dopiero przez powstanie monarchii Austro - Węgierskiej). Wg Henryka Batowskiego w 1846 podział terytorialny przedstawiał się następująco:
Austria Dolna, Austria Górna, Styria, IIliria, Pobrzeż, Tyrol, Czechy, Morawy i Śląsk austriacki, Galicja i Bukowina, Dalmacja, Lombardia, Wenecja, Węgry ze Słowacją, Siedmiogród, Chorwacja - Slawonia i Pogranicze Wojskowe a terytorium to zamieszkiwali ludzie narodowości: Niemieckiej, Węgierskiej, Rumuńskiej, Chorwackie, Serbskiej, Ukraińskiej, Czeskiej, Słowackiej, Polskiej, Słoweńskiej a także Włoskiej. Widać więc, że problem narodowościowy prędzej czy później musiał zaistnieć. Szczególnie, że od początku XIX wieku dość dużym zmianom zaczęła ulegać definicja słowa „naród”, która do tej pory pokrywała się w zasadzie z definicją słowa „państwo”. Jednak wytworzenie się w Europie burżuazji i jej walka z absolutyzmem pod wpływem haseł Oświecenia, a przede wszystkim hasło rewolucji francuskiej „wolność, równość, braterstwo” i ekspansja francuska po dowództwem Napoleona do roku 1814 przyczyniło się do obudzenia świadomości narodowej ludności podbitej i zupełnie innego spojrzenia na pojęcie narodowości. W wielu miejscach w Europie zaczęły tworzyć się ruchy narodowe. Wydaje mi się, że zacząć należy od ruchu niemieckiego zapoczątkowanemu w latach 1812 - 1813 i uznanego za wojnę wyzwoleńcza przeciwko Napoleonowi, jednak nie przyniosło ono planowanych rezultatów. Nie została osłabiona władza monarchy, nie zdołano także doprowadzić do zjednoczenia Niemiec. Kolejne próby to lata 1815 - 1819 kiedy to zaczęły powstawać związki studenckie, jednak szybko zabroniono ich tworzenia a terror policyjny spowodował osłabienie ruchów narodowych na tym terenie.
Ruchy narodowe na terytorium Cesarstwa Austriackiego:
Czechy - już od XVIII wieku zaczyna odradzać się tu świadomość narodowa. Przyjmuje ona początkowo formę ochrony języka i kultury, jej propagatorami są poeci i pisarze a także czescy filozofowie. Społeczeństwo zaczyna się interesować własną historią . Wojny napoleońskie a także rozwój przemysłu Czech spowodował, że czeski ruch narodowy przyjął charakter bardziej polityczny. Czesi przestali wstydzić się narodowości a nawet zaczynali być z niego dumni i myśleli o sprzeciwieniu się władzy cudzoziemców.
Ruch narodowy słowacki powstały jak można się domyślić na terytorium Słowacji stłumiła trochę następująca na tych terenach madziaryzacja, dlatego nie można mówić o fazie politycznej ruchu jak wśród Czechów, natomiast pod wpływem wyzysku feudalnego i za przykładem Czech i tu zaczyna tworzyć się ruch narodowy dążący do ochrony języka i kultury.


(…)

… się poetę Sandora Petofi, twórcę „Młodych Węgier”, ale równie ważną postacią opozycji był dziennikarz Lajos Kossuth. Węgierski ruch rewolucyjny nie miał jednak żadnego konkretnego celu, a społeczeństwo dzieliło się na zwolenników autonomii, unii z Cesarstwem oraz tych, którzy chcieli niepodległego państwa. Te oraz inne czynniki, jak walka klas wewnątrz państwa węgierskiego spowodowały, że zanim…
… Galicja, które dążyły do usamodzielnienia. Coraz mocniejsza była także opozycja na Węgrzech, której udało się nawet doprowadzić do wznowienia pracy węgierskiego sejmu. Rosnące niezadowolenie, kryzys gospodarczy, liberalna opozycja i problem narodowościowy coraz bardziej osłabiały habsburską Austrię, sytuację pogarszała jeszcze walka chłopów o zniesienie pańszczyzny. Wyraźnie widać było bliskie załamanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz