Europa po Kongresie Wiedeńskim - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europa po Kongresie Wiedeńskim - wykład - strona 1 Europa po Kongresie Wiedeńskim - wykład - strona 2 Europa po Kongresie Wiedeńskim - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Historia stosunków międzynarodowych- wykład ( 09.11.2012r.)
EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM Niepodległość Grecji
W 1821r. wybuchło powstanie Greków przeciwko Turkom. W marcu powstanie objęło Peloponez, Wyspy Egejskie, środkową i północną Grecję. 1 stycznia 1822r. Zgromadzenie Narodowe w Epidauros ogłosiło niepodległość Grecji. W międzyczasie Grecy i Turcy dokonywali licznych rzezi na wrogich żołnierzach. W 1827r. Francja, Anglia i Rosja podpisały porozumienie w sprawie udzielenia pomocy wojskowej Grecji. W październiku 1827r. doszło do kluczowej bitwy pod Navarino, gdzie zjednoczone floty angielska, francuska i rosyjska pokonały flotę turecko- egipską. Po wojnie rosyjsko- tureckiej ( 1828-1829) i traktacie w Adrianopolu zawartym w 1829r. Grecja uzyskała autonomię, a 3 lutego 1830r. przyznano Grecji pełną niepodległość.
Inne postanowienia traktatu adrianopolskiego:
Kaukaz z rąk Tureckich przechodzi pod panowanie Rosji
potwierdzenie autonomii Serbii, Mołdawii i Wołoszczyzny
Cieśniny Bosfor i Dardanele udostępniono dla swobodnej żeglugi
Niepodległość Belgii
Rewolucja wybuchła 26 sierpnia 1830r. pod hasłami obrony swobód obywatelskich i oderwania Belgii od Holandii. 20 września rewolucjoniści opanowali ratusz w Brukseli. Wobec interwencji wojsk holenderskich konflikt przekształcił się w walkę narodowowyzwoleńczą. Rosja i Prusy chcąc uniknąć konfliktu były gotowe pomóc królowi Niderlandów Wilhelmowi I stłumić powstanie siłą. W październiku odbyła się konferencja w Londynie z udziałem wszystkich stron konfliktu. 4 października 1830r. w Protokole Londyńskim zagwarantowano neutralność i niezależność Belgii. Na króla Belgii wybrano Leopolda von Sachsem- Coburga. Powstanie listopadowe
WIOSNA LUDÓW ( 1848r) - sprawa Węgier 3 marca 1848r. Lajos Kossuth złożył wniosek o konstytucji dla Węgier III 1848r.- cesarz Franciszek I nadaje ustawy konstytucyjne X 1848r.- powstanie Komitetu Obrony ( Kossuth) 11 XI 1848r.- początek interwencji austriackiej na Węgrzech I 1849r.- Austriacy zajmują Budę i Peszt 4 III 1849r.- likwidacja odrębności Węgier 19 IV 1849r.- sejm w Debreczynie, detronizacja cesarza i ogłoszenie niepodległości V 1849r.- Austria prosi Rosję o pomoc w stłumieniu powstania na Węgrzech, Mikołaj I wysyła korpus ekspedycyjny marszałka Iwana Paskiewicza 9 VIII 1849r.- bitwa pod Temesvarem, powstańcze wojska węgierskie pod dowództwem Józefa Bema ponoszą klęskę w walce z wojskami austriackimi 13 VIII 1849r.- bitwa pod Vilagos, armia węgierska ponosi ostateczną klęskę, powstanie węgierskie upadło, represje wobec uczestników powstania

(…)

… zrzekła się Kaukazu oraz Mołdawii i Wołoszczyzny
neutralizacja Morza Czarnego: zakaz utrzymywania floty wojennej i budowy umocnień
wolność żeglugi na Morzu Czarnym
ZJEDNOCZENIE WŁOCH ( 1848- 1870)
nowym królem Sardynii został Wiktor Emanuel II, zwolennik zjednoczenia Włoch drogą reform ustrojowych
X 1952r.- premierem zostaje rzecznik zjednoczenia Camil Cavour
1858r.- zawiązanie sojuszu wojskowego…
… powstania narodowego na Sycylii pod przywództwem Giuseppe Garibaldiego, wyprawa 1000 czerwonych koszul
1860r. - Sycylia i Neapol zgłaszają akces do Królestwa Sardynii
1861r.- powstanie Królestwa Włoch, Wiktor Emanuel II królem państwa
1866r.- przyłączenie Wenecji w wyniku wojny prusko- austriackiej
1870r. wojska Królestwa zajmują Rzym ( Pius IX „ więźniem Rzymu”)
1871r. - plebiscyt w Państwie Kościelnym, przeniesienie stolicy do Rzymu
ZJEDNOCZENIE NIEMIEC
Kongres wiedeński nie doprowadził do zjednoczenia Niemiec- zlikwidowano Związek Reński, na jego miejsce powołano Związek Niemiecki składający się z 34 państw i czterech miast pod przewodnictwem Austrii.
W 1939r. powołano Związek Celny pod przewodnictwem Prus, który objął wszystkie kraje niemieckie ( bez Austrii) co stworzyło jednolity rynek wewnętrzny Niemiec…
… ze Związku Niemieckiego, który został rozwiązany.
Bismarck dążył do wojny z Francją, która była przeciwko zjednoczeniu Niemiec. Ponadto sprzeciwiała się próbie połączenia Prus i Hiszpanii przez dynastię Hohenzollernów. Na skutek nacisków Wilhelm I zrezygnował z tego pomysłu. Bismarck dążący do wojny postanowił opublikować w prasie obraźliwą dla Francji sfałszowaną depeszę, otrzymaną rzekomo od króla z Ems…
… w Plombiers między Wiktorem Emanuelem II i Napoleonem III, ustalenie strategii i celów wojny z Austrią
1859r.- wojna z Austrią, zawarcie pokoju w Villafranca, na podstawie którego Lombardia przechodzi w ręce Francji, Królestwo Sardynii otrzymuje Lombardię w wymianie z Francją, która otrzymuje Niceę i Sabaudię
1859r.- Toskania, Parma, Romania i Modena zgłaszają akces do Królestwa Sardynii
IV 1860r.- wybuch…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz