Wiek XIX i początek XX wieku-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiek XIX i początek XX wieku-opracowanie - strona 1 Wiek XIX i początek XX wieku-opracowanie - strona 2 Wiek XIX i początek XX wieku-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wiek XIX i początek XX wieku Oddziaływanie rewolucji francuskiej wojny prowadzone przez Francję doprowadziły do upadku wielu rządów feudalnych
zasada suwerenności zostaje zastąpiona zasadą zwierzchnictwa narodowego i prawem narodów do suwerenności
zasady nienaruszalności terytorium i nieinterwencji wsprawy wewnętrzne drugiego państwa
Ww. zasady zostały wymienione w postanowieniach konstytucji uchwalonych w czasie rewolucji.
Najpełniejszy wyraz znalazły w Deklaracji Prawa Narodów (1795)
Kongres wiedeński Kongres wiedeński (1815r.) - zebrał się po zakończeniu wojen napoleońskich w celu ustalenia nowego porządku w Europie.
Decyzje należały do mocarstw, które zwyciężyły Napoleona: Anglia, Rosja, Austria, Prusy decyzje w sprawie Niemiec i w sprawie Polski: zapowiedziano utworzenie Związku Niemieckiego, jako luźnego zrzeszenia państw niemieckich z cesarstwem Austrii na czele
organem związku miał być sejm zbierający się we Frankfurcie nad Menem
usankcjonowano rozbiory Polski
zapowiedziano utworzenie wolnego miasta Krakowa (istniało do 1848r.) i Królestwa Polskiego
postanowiono, że Polacy, poddani któremuś zaborcy otrzymają przedstawicielstwo i instytucje narodowe, unormowane stosownie do trybu bytu politycznego, który każdy z rządów zaborczych uzna za stosowne im nadać postanowienia w dziedzinie międzynarodowej uznanie trwałej neutralności Szwajcarii
przyjęcie regulaminu randg dyplomatycznych
uznanie w traktacie zasady wolności żeglugi na rzekach wspólnych, poczynając od miejsca, gdzie zaczynają być żeglowne, aż do ujścia
dołączono aneks zawierający poszczególne postanowienia dotyczące żeglugi na Renie, Nekarze, Menie, Skaldzie i Mozie
wydano deklarację w sprawie handlu Murzynami z Afryki - cel - położyć temu kres
Święte Przymierze ” - wrzesień 1815 r. z inicjatywy cara Aleksandra I zawarto pakt Rosji, Austrii i Prus.
w pakcie tym monarchowie oświadczyli, że uważają się za wyznaczonych przez Opatrzność do rządzenia trzema gałęziami narodu chrześcijańskiego
w listopadzie 1815 r. podpisano pakt 4 mocarstw - Rosji, Anglii, Austrii, Prus
1818 r. - dopuszczono do paktu (tzw. dyrektoriatu europejskiego) Francję w praktyce głównym celem politycznym „Świętego Przymierza” było tępienie idei wolnościowych szerzących się w Europie
Doktryna Monroego James Monroe - prezydent Stanów Zjednoczonych, w 1823 r. wystąpił z orędziem, w którym sformułował zasadę nieinterwencji państw europejskich w sprawy amerykańskie. Chodzi tu o:
samą zasadę nieinterwencji państw europejskich
i orędownictwo Stanów Zjednoczonych nad kontynentem amerykańskim

(…)

…. Chodzi tu o:
samą zasadę nieinterwencji państw europejskich
i orędownictwo Stanów Zjednoczonych nad kontynentem amerykańskim
Traktat paryski
Traktat paryski - 1856r. - kończył wojnę krymską. Wojna krymska oznaczała rozpad „Świętego Przymierza”.
Ważniejsze postanowienia Traktatu Paryskiego:
wyraźnie dopuszczenie Turcji do społeczności międzynarodowej (do udziału w korzyściach prawa publicznego i koncertu…
… zwalczania handlu niewolnikami
1904r. i 1910r. - konwencje w sprawie zwalczania handlu kobietami i dziećmi
1906r. - konwencja w sprawie zakazu pracy nocnej kobiet
1906 - konwencja zakazująca używania białego fosforanu przy produkcji zapałek
Konferencje haskie
Pokojowe konwencje haskie - z lat: 1899r. i 1907r.
I. Konwencja haska - 1899 r.
zebrała się z inicjatywy cara Mikołaja II
obradowali przedstawiciele…
… rozszerzają się lub spłaszczają w ciele ludzkim
w sprawie rozbrojenia - ograniczono się do ogólnikowej rezolucji, w której uznano za pożądane ograniczenie wydatków na wojsko
II Konwencja haska - 1907 r.
uczestniczyli w niej przedstawiciele 44 państw
uzupełniono na niej i rozwinięto postanowienia prawa ustalonego na I Konwencji haskiej
podpisano 13 konwencji i 1 deklarację
I, IV i X - powtórzenie, z korektami…
…, konwencji z 1899r.
VI, VII, XIII, XIX i XI - dotyczyły poszczególnych kwestii wijny morskiej
V i XII - określały prawa i obowiązki państw neutralnych czasie wojny
II - dot. ograniczenia prawa użycia siły dla ściągnięcia długów międzynarodowych
III - dotyczyła rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich
Deklaracja z 1907r. dotyczyła przedłużenia zakazu rzucania pocisków i środków wybuchowych z balonów
Nauka prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz