Wykład - Rozwój prawa międzynarodowego na przykładzie konferencji haskich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rozwój prawa międzynarodowego na przykładzie konferencji haskich - strona 1 Wykład - Rozwój prawa międzynarodowego na przykładzie konferencji haskich - strona 2

Fragment notatki:

Rozwój prawa międzynarodowego na przykładzie konferencji haskich: 1899, 1907
W XIX następuje szybki rozwój technik zbrojeniowych; na czele państw które dysponowały największym potencjałem militarnym (morskim i lądowym) stały Stany Zjednoczone, WB i Niemcy. Po drugiej stronie barykady stała Rosja, ze swoją bardzo liczną armią kontynentalną ale niestety źle wyposażoną. Była więc ona szczególnie zainteresowana w hamowaniu nowoczesnych zbrojeń, proponując zwołanie konferencji na ten temat. Inicjatywa wyszła od cara Mikołaja II, spotkała się ona z niezbyt przychylnym podejściem innych mocarstw, przeważyło zdanie opinii publicznej której zależało na kodyfikacji i uregulowaniu stosunków między państwami. Ideą konferencji było skłonienie rządów do znalezienia, drogą dyskusji międzynarodowej, środków zapewniających trwały pokój i kończących wyścig zbrojeń.
W dniach 18 V-29 VII 1899 odbyła się w Hadze konferencja pokojowa z udziałem 26 państw europejskich, amerykańskich i azjatyckich. W wyniku I konferencji haskiej udało się usystematyzować zwyczaje i prawa wojny służące humanizacji sposobów jej prowadzenia. Ponadto, podjęto wysiłki w celu rozbudowy środków pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych. Podstawowy cel I konferencji haskiej - ograniczenie zbrojeń i zapewnienie trwałego pokoju - nie został zrealizowany. Schyłek XIX wieku to okres nasilenia się głębokich sprzeczności między głównymi mocarstwami europejskimi. Spory wynikające z dyktowanej doktryną imperializmu ekspansją kolonialną, doprowadziły do nasilenia wyścigu zbrojeń i wzrostu napięcia między narodami.
Pomimo nie zrealizowania swego głównego zamierzenia, I haska konferencja pokojowa odegrała przełomową rolę w rozwoju międzynarodowego prawa wojennego. W swych postanowieniach końcowych, I konferencja pokojowa w Hadze przyjęła teksty trzech konwencji i trzech deklaracji dodatkowych. Umowy te zostały podpisane 29 lipca 1899 roku i weszły w życie 4 września 1900 roku. 1."Konwencja w sprawie pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych" służyła rozbudowie metod pomagających uniknąć konfliktu zbrojnego. Na jej mocy powołano Stały Trybunał Arbitrażowy, mający swą siedzibę w Hadze. 2."Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej"-Regulowała prawa i obowiązki walczących stron wobec ludności cywilnej, jeńców, rannych oraz w zakresie prowadzenia działań zbrojnych na lądzie. 3."Konwencja w sprawie przystosowania do wojny morskiej zasad konwencji genewskiej z 1864 roku" ustalała zasady postępowania z rozbitkami, jeńcami i rannymi w warunkach działań na morzu. Pierwsza deklaracja dodatkowa do konwencji haskich zakazywała na okres 5 lat rzucania pocisków i środków wybuchowych z balonów i podobnych aparatów. Druga deklaracja zabraniała stosowania pocisków rozprzestrzeniających gazy duszące lub trujące. Trzecia i ostatnia deklaracja zakazywała używania pocisków, które rozszerzają się lub spłaszczają w ciele ludzkim.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz