Spis konwencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spis konwencji - strona 1

Fragment notatki:

Akty systemowe
Karta ONZ
Pakt NATO
Statut Rady Europy
Prawo traktatów
1. Konwencja o prawie traktatów z1969 r.
Państwo
1. Konwencja europejska o immunitecie państwa z 1962 r
Prawa człowieka
Powszechna deklaracja praw człowieka 1948 r. Pakt praw publicznych i politycznych 1966 r.
Pakt praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych z 1966 r. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 1950
Obywatelstwo, mniejszości narodowe, azyl i uchodźcy
konwencja o obywatelstwie z 1930
konwencja o obywatelstwie Rady Europy z 1997 r.
konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych z 1993 r.
konwencja o statucie uchodźców z 1951 r.
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18.04.1961 r.
Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 22.04. 1963 r.
Prawo międzynarodowe karne
Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego
Prawo morza
Konwencja o prawie morza z 10.12.1982 r.
Prawo lotnicze i kosmiczne
Konwencja chicagowska 1944.
Traktat o zasadach regulacji działalność państw w przestrzeni kosmicznej z 1967
Prawo konfliktów zbrojnych
IV konwencja haska dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej z 1907 r. wraz z Regulaminem wojny lądowej.
V konwencja haska o prawach i obowiązkach mocarstw i osób neutralnych w czasie wojny lądowej z 1907 r. Konwencja haska o ochronie zabytków z 1954 r. konwencja genewska o traktowaniu jeńców wojennych z 1949 r.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz