Wykład - Kodyfikacja i stopniowy rozwój prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Kodyfikacja i stopniowy rozwój prawa międzynarodowego - strona 1 Wykład - Kodyfikacja i stopniowy rozwój prawa międzynarodowego - strona 2

Fragment notatki:

Kodyfikacja i stopniowy rozwój prawa międzynarodowego
Kodyfikacja to precyzyjne formułowanie i systematyzacja norm prawa międzynarodowego w dziedzinach, w których istnieje już intensywna i szeroka praktyka państw, orzecznictwo i doktryna.
Kodyfikacja zwyczaju  przekształcanie norm zwyczajowych w traktatowe, co zapobiega ich wygasaniu.
Rozwój kodyfikacji prawa międzynarodowego:
XIX wiek pod wpływem pozytywizmu prawniczego, pojawiły się pomysły na kodyfikację (Field, Bluntschli, Fiore)
Powstanie Instytutu P.M. i Stowarzyszenia P.M. a w 1912 r. Międzyamerykańskiego Instytutu P.M.
Nurt formalne kodyfikacji od połowy XIX wieku, kiedy to zaczęły powstawać traktaty np. Konwencje Genewskie z 1864 dot. prawa zbrojnego, Deklaracja Petersburska z 1868 dot. pocisków wybuchowych małego kalibru, I Konwencja Haska z 1899 dot. konfliktów zbrojnych, Regulamin Rang z 1815 (wąska regulacja).
Konferencje Unii Panamerykańskiej w Hawanie i Montevideo (przyjęto wiele konwencji, próba zdefiniowania państwa).
1924 Komitet Prawników Ligi Narodów - Konwencja Haska z 1930 r. dot. kolizji ustaw o obywatelstwie.
1947 ONZ przyjęło statut Komisji Prawa Międzynarodowego (prawnicy wybierani na 5 lat, w skład wchodzi 34 członków, zajmuje sie rozwojem i kodyfikacją p.m.)
1959 r. Komisja P.M. stworzyła wykaz dowodów mających znaczenie dla zwyczaju.
2000 r. opracowano reguły dot. zastrzeżeń do traktatów
Rozwój kodyfikacji prawa traktatowego:
Początkowo rozwijało się jako prawo zwyczajowe. Jeszcze w 1947 r. na sesji w Lozanie stwierdzono, że nie ma potrzeby regulacji prawa traktatowego.
Konwencja Hawańska z 1928 r. - kodyfikacja norm dla państw amerykańskich (ratyfikowało tylko 8 państw)
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów z 1969 r. (weszła w życie w 1980, Polska związała się w 1990)
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów Organizacji Międzynarodowych z 1986 r. (nie weszła w życie, Polska nie jest stroną)
Konwencja Wiedeńska o Sukcesji Państw w Odniesieniu do Traktatów 1978 r.
Tryptyk wiedeński Komisji P.M.:
Zbieżny poprzez używane wyrażenia, a zwłaszcza definicje traktatów
Wyłączenie zagadnień odpowiedzialności państw, wojny
Możliwość zastosowania do statutu organizacji międzynawowych
Nieretroaktywność konwencji
Czwarta Konwencja Wiedeńska dot. działania traktatów w trakcie konfliktów zbrojnych jest w przygotowaniu.
--
Rozwój historyczny
projekty skodyfikowania PM w celu zastąpienia mało precyzyjnego prawa zwyczajowego;


(…)

… zwyczajowego;
zawarcie 13 konwencji haskich w 1907 r. i podpisanie deklaracji londyńskiej w 1909 r. - kodyfikacja prawa wojennego i dot. pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych;
Kodyfikacja PM po drugiej wojnie światowej Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało Komisje Prawa Międzynarodowego 1949r. w celu „stopniowego rozwoju PM i jego kodyfikacji”; (kolejne najważniejsze kodyfikacje str. 14, pkt 5.);
Prace nad kodyfikacja PM prowadzone są także poza KPM w ramach ONZ np. Komitet Specjalny Zgromadzenia Ogólnego (Deklaracja zasad PM), Komisja Praw Człowieka (opracowała Pakty Praw Człowieka; poza ONZ: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (Konwencje dot. ochrony ofiar wojny);
Następstwa kodyfikacji
proces kodyfikacji PM jest zjawiskiem pozytywnym głównie ze względu na to, iż prowadzi on do wyjaśniania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz