Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Konwencja Haska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Konwencja Haska - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Konwencja Haska - strona 2 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Konwencja Haska - strona 3

Fragment notatki:

W16 2.03.2010 pmp
Dzisiaj przejdziemy do drugiego elementu składowego państwa jakim jest ludność. Ludność w podręczniku pana profesora Białocerkiewicza jest dobrze przedstawiona i na tym będę chciał skupić uwagę państwa pokazując kwestię ogólniejsze aby skoncentrować się, skupić uwagę państwa na dwóch takich zagadnieniach. Jedno to jest opieka dyplomatyczna która była rozwinięta przez funkcję prawa międzynarodowego i w jakimś sensie zamknięta w 2006 r a więc po dacie ukazania się tego podręcznika. A drugie zagadnienie jest związane z wydalaniem cudzoziemców przy czym ta problematyka jest podjęta przez Komisję Prawa Międzynarodowego jeszcze nie zakończona a więc to jest taki problem trochę jeszcze wciąż wgłębny jeśli tak można powiedzieć. Otóż tak, generalnie rzecz biorąc jeśli mówimy o ludności jako składniku państwa to mamy na uwadze osoby fizyczne, ale w ramach tej problematyki przedstawia się także położenie prawne, osób prawnych inkorporowanych do systemu prawnego państwa. A więc generalnie kiedy mówimy o ludności myślimy przede wszystkim o osobach fizycznych, a zwłaszcza o obywatelach, czy szerzej o osobach zamieszkałych na terytorium państwa. Ale w ramach tego zagadnienia przedstawia się także problem położenia prawnego osób prawnych, które jak to się określa w języku prawnym są inkorporowane do systemu prawnego państwa, a więc są powiązane z tym systemem prawnym państwa. W kontekście omawiania problematyki ludnościowej przedstawiamy także w ramach wykładu Praw Międzynarodowego położenie prawne cudzoziemców i bezpaństwowców na terytorium czy pod jurysdykcją państwa. W tym kontekście można powiedzieć, tak że przez ludność państwa będziemy rozumieli ogół osób fizycznych tworzących wspólnotę państwową a więc tę społeczność ludzką, która czuje się związana z państwem. Pierwsze zagadnienie to jest zagadnienie tego powiązania z państwem. To powiązanie najpełniej w przypadku osób fizycznych wyraża się w więzi obywatelstwa, współcześnie oczywiście. Obywatelstwo jako pewna instytucja prawna była znana już w starożytnym świecie zwłaszcza w czasach rzymskich, w jakim sensie także greckich. Później jednak po starożytności przestano myśleć w kategoriach obywatela i zaczęto myśleć w kategoriach poddanych władcy i dopiero, jak się orientujemy, w epoce oświecenia zwłaszcza w kontekście rewolucji francuskiej pojawia się ponownie pojęcie obywatela jednak nie rozumiane jako pewna cecha prawna każdej osoby zamieszkałej na terytorium państwowym. Wówczas obywatelami byli nazywali ludzie, którzy mieli pewien status społeczny, bo rewolucja francuska emancypowała burżuazję, czyli tę warstwę średnią, nie emancypowała chłopstwa. XIX wiek dopiero przynosi większe zmiany w tym zakresie, ale współczesne pojmowanie obywatelstwa ukształtowało się przynajmniej w pewnym stopniu pod wpływem Międzynarodowej Ochrony Praw Człowieka. Można by powiedzieć tak: jest opartą na prawie zwyczajowym, zasadom, że państwo ma prawo, ma kompetencję do ustalenia do tego kto jest jego obywatelem, bądź jeśli chodzi o osoby prawne to kto ma przynależność państwową. A więc to we władzy państwa jest decydowanie o to czy określona osoba ma obywatelstwo, na jakich zasadach to obywatelstwo nabywa, na jakich warunkach i ewentualnie kiedy obywatelstwo traci. To jest jedno z uprawnień państwa, jedna z kompetencji państwowych które wynika z suwerenności opartej na terytorium państwowym. To co nam się wydaje np. dzisiaj automatyczne, że rodząc się z rodziców, którzy mają obywatelstwo polskie albo przynajmniej jedno z nich ma obywatelstwo polskie uzyskuje obywatelstwo polskie ale to jest zasada ustalone przez prawo polskie. Co to znaczy? To znaczy, że państwo polskie zdecydowało tak że na takich zasadach te obywatelstwo nabywamy i te zasadę może zmienić tak jak się dzieje, działo we Francji czy np. w innych państwach. Ponieważ w Europie tradycyjną zasadą nabywania obywatelstwa była zasada krwi czyli

(…)

…. Ten katalog praw w nieco drobnym zakresie poszerzonym znalazł się w Karcie Praw Podstawowych UE (rozdział pt.”obywatelstwo”). Można posiadać jedno obywatelstwo państwowe ale można też posiadać 2 lub więcej obywatelstwa wtedy mówimy o podwójnym lub wielorakim / wielokrotnym obywatelstwie. W warunkach kiedy ludzie się przemieszczają to jest sytuacja nierzadka, zwłaszcza jeśli chodzi o tę sferę biznesową…
… z poszanowaniem praw człowieka. Mamy też ogólny zakaz wydalania osób, cudzoziemców, w przypadku państw do których to wydalenie ma nastąpić groziła im kara śmierci albo traktowanie okrutne nieludzkie poniżające, bądź też tortury. To trochę ma podłoże w Europejskim Trybunale Praw Człowieka ze Strasburga który orzekł w 1989 r w takiej sprawie Zoellinga, obywatela Niemiec, który w W. Brytanii zamordował rodziców, narzeczoną. USA żądały wykonania kary śmierci, ale jej wykonanie wiązałoby się z oczekiwaniem na wykonanie kary śmierci przez długi czas. Europejski Trybunał Praw Człowieka w 1989r . uznał za traktowanie nieludzkie i zakazał wydalania. Wydalenie takiej osoby uznano by za złamanie praw konwencji. Jest obowiązek zapewnienia szczególnej ochrony dzieciom i zapewnienia ochrony życia rodzinnego, a także zakaz…
… dyplomatycznej nie wyłącza prawa do skargi jednego państwa za naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Anie nie wyłącza dochodzenia roszczeń przez jednostki przed międzynarodowymi organami ochronnymi. Jakie zagadnienia reguluje się w tych postanowieniach?
Po I definiuje się co to jest opieka dyplomatyczna? Otóż mówi się tak ze to jest rodzaj roszczenia podniesionego przez państwo za pomoc działań…
… konwencje związane ze ściganiem i karaniem terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz czynów tj ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie które są ścigane na mocy statutu rzymskiego MTK. Czasami jest też możliwe rozszerzenie praw publicznych na cudzoziemców np. Konwencja Rady Europy z 1992r. dot praw publicznych cudzoziemców, chodzi tutaj o udział w życiu publicznym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz