Ludność w prawie międzynarodowym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ludność w prawie międzynarodowym-opracowanie - strona 1 Ludność w prawie międzynarodowym-opracowanie - strona 2 Ludność w prawie międzynarodowym-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ludność w prawie międzynarodowym Ludność państwa Ludność państwa - ogół osób fizycznych zamieszkujących terytorium określonego państwa i podlegających jego jurysdykcji:
obywatele
cudzoziemcy
W skład ludności nie wchodzą tzw. cudzoziemcy uprzywilejowani, tzn. osoby korzystające z przywilejów i immunitetów.
Obywatelstwo Obywatelstwo - trwały węzeł prawny łączący osobę fizyczną z państwem. Jego konsekwencją jest zwierzchnictwo personalne państwa.
regulacje prawne pozostawione do wyłącznej kompetencji państwa z zastrzeżeniem, że muszą być zgodne z obowiązującym państwo prawem międzynarodowym.
konwencja haska dotycząca obywatelstwa (1930)
opinia doradcza STSM z 1923 r. w sprawie dekretów o obywatelstwie w Tunisie i Maroku
Orzeczenie MTS z 1955 w sprawie Nottenbohma (Liechtenstein v. Gwatemala)
Nabycie i utrata obywatelstwa sposoby nabycia obywatelstwa pierwotne (przez urodzenie) ius sanguinis (prawo krwi) - np. państwa europejskie ius soli (prawo ziemi) m.in. USA, państwa Ameryki Południowej pochodne naturalizacja - nadanie - następuje wówczas, gdy obywatelstwo nabywa osoba nie mająca żadnego lub mająca obywatelstwo innego państwa (w tym zakresie - regulacja w prawie wewnętrznym państw)
zamążpójście - obywatelstwo żony określone przez obywatelstwo męża (dawniej) - zasada ta została odrzucona przez większość państw
konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych z 1957 r. - małżeństwo samo przez się nie ma wpływu na obywatelstwo małżonka
adopcja - z reguły adoptowany uzyskuje obywatelstwo adoptującego (warunki uzyskania obywatelstwa przez adoptowanego są określane w prawie wewnętrznym państw)
opcja - wybór między uzyskaniem nowego obywatelstwa lub utrzymaniem poprzedniego (może dotyczyć zmian terytorialnych; regulacja - w umowach międzynarodowych)
repatriacja - uzyskanie obywatelstwa prze osoby przebywające na terytorium państwa z zamiarem osiedlenia się na stałe, pod warunkiem, że posiadają określoną narodowość lub pochodzenie
reintegracja - odzyskanie obywatelstwa poprzedniego. Częto jest tu stosowany tryb uproszczony
W Polsce zasadą główną jest „prawo krwi”, ale ius soli jest zasadą stosowaną posiłkowo (dla uniknięcia mnożenia bezpaństwowości. utrata obywatelstwa przez nabycie obcego obywatelstwa
zwolnienie z dotychczasowego obywatelstwa
zamążpójście
wstąpienie do służby wojskowej lub państwowej innego państwa
odmowa spełnienia obowiązku służby wojskowej
pozbawienie
zrzeczenie się (w Polsce nie następuje automatycznie - potrzebna jest zgoda Prezydenta RP)


(…)

… bez wzajemności - brak charakteru wzajemnego
XIX/XX wiek - rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego - ochrona jednostki w czasie konfliktu zbrojnego
26.06.1945 - Karta Narodów Zjednoczonych preambuła
art. 1 ust. 3
art. 55 i 56
Europejski system ochrony praw człowieka
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (ZO ONZ, 10.12 1948 r.)
Rada Europy
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka…
….)
System amerykański (OPA) (Organizacja Państw Amerykańskich) - wadą tego systemu jest to, że nie obejmuje on całego kontynentu amerykańskiego, m.in. nie obejmuje USA (a system europejski obejmuje całą Europę z wyjątkiem Białorusi)
Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (1969)
Protokół dodatkowy do AKPC dotyczący praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (1988)
System afrykański (OIA/UA) (Organizacja Jedności Afryki/Unia Afrykańska)
Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (1981)
System Arabski (LPA - Liga Państw Arabskich) - odwołuje się do Koranu
Arabska Karta Praw Człowieka (1994, 2004)
Brak jest systemu azjatyckiego - nie ma organizacji azjatyckiej o takim charakterze i celach ogólnych. Brak jest tam punktów stycznych (różne interesy, poziom gospodarczy)

… (nie na terenie placówek dyplomatycznych)
Udzielenie azylu wiąże się z odmową ekstradycji cudzoziemca do państwa jego obywatelstwa.
Prawo do ubiegania się o azyl jest określone w:
art. 14 Powszechnej Deklaracj Praw Człowieka z 1948 r. (prawo do ubiegania się o azyl, a nie prawo do azylu)
deklaracji w sprawie azylu terytorialnego z 1967 r. (wyjśnia, kiedy azyl nie może być udzielony i dopuszczalna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz