Wykład - Rola Prus w przygotowaniach do zjednoczenia Niemiec

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rola Prus w przygotowaniach do zjednoczenia Niemiec - strona 1 Wykład - Rola Prus w przygotowaniach do zjednoczenia Niemiec - strona 2 Wykład - Rola Prus w przygotowaniach do zjednoczenia Niemiec - strona 3

Fragment notatki:

Rola Prus w przygotowaniach do zjednoczenia Niemiec
Generalnie u Dobrzyca na ten temat nie ma nic, problem zjednoczenia zaczyna się od wojny z Danią 1864r., dlatego gadka, że Dobrzyc = 3 to bujda :P
Nie będę opisywać przyczyn i przebiegu rozpadu od początku istnienia, bo nas obowiązuje wiedza od 1815r., ale w skrócie: traktat z Verdun -powstanie p. niemieckiego, OttoI od papieża korona = cesarstwo jako sw ces rzymskie - godność krola niem łączyła się z godnością cesarska. Od schylku 12 w zalamanie się pozycji królów. Rzesza od narodzin rozbita politycznie, potem likwidacja dobr krolewskich - z pozycja krola nie laczy się pozycja materialna. Z korona nie było związane żadne terytorium krolewskie, krol rezydowal w swoim księstwie dziedzicznym i wykonywal wladze krolewska jedynie jako zwierzchnik. Potem były wojny religijne, pokoj westfalski utrwala rozbicie polityczne Niemiec, redukuje wladze cesarska do błahostki :D rzesza z federacji - konfederacja suwerennych terytoriow i wolnych miast. 1806 - cesarz Franciszek II na wiesc o powstaniu Zw. Renskiego zrzekl się korony ces. Rzym-niem i zostal cesarzem tlyko Austrii. Potem 1806-1813 Zwiazek renski, ale nas interesuje TA DAAAAAAM:
ZWIĄZEK NIEMIECKI 1815-1866R.
- powołany na kongresie wiedeńskim jako konfederacja (członkowie zobowiązani do pomocy w razie napasci na innych z zewnatrz, spory rozstrzygane mialy być polubownie) p. niemieckich (34) i 4 wolnych miast
- przywództwo polityczne w związku objęła Austria
- jedynym organem związku - Sejm Związkowy (Bundestag)
- próby przekształcenia Związku w federację rozbijały się o partykularne interesy władców oraz o rywalizację Austrii i Prus o objęcie hegemonii
ETAPY JEDNOCZENIA NIEMIEC PRZEZ PRUSY
Związek celny
- po zniesieniu ceł wew. 1818 w obrebie swoich własnych prowincji dążyły do objęcia kierowniczej roli w gospodarczym jednoczeniu Niemiec przez zlikiwodwanie barier celnych pomiedzy krajami
-zawieranie przez Prusy traktatów celnych z innymi państwami niemieckimi doprowadziło 1 stycznia 1834r. do powstania Związku Celnego, którego państwa członkowskie utworzyły jednolity obszar celny. Z czasem do ZC przystąpiły niemal wszystkie p. niemieckie z wyjątkiem kilku, tym zwłaszcza Austrii. Utworzenie ZWiazku było duzym sukcesem w ich rywalizacji z Austria
b) koncepcje zjednoczeniowe w okresie Wiosny Ludów
- głownym postulatem rewolucji w 1848r, we wszystkich panstwach niemieckich było hasło zjednoczenia Niemiec i nadania im demokratycznego charakteru. W V 1848 doszlo do zebrania się we Frankfurcie nad Menem ogolnoniemieckiej Konstytuanty - Zgromadzenia Narodowego. - w 1 połowie XIX doszło do rywalizacji dwóch koncepcji zjednoczeniowych:
Wielkich Niemiec - rzeczniczką Austria - Austria, Prusy, państewka niemieckie


(…)

…. Na tronie pruskim zasiada Wilhelm 1, a 24.09.1862 premierem Prus - Otto von Bismarck (decydował potem o polityce niemieckiej przez 28lat, twórca Realpolitik-polityki zagranicznej opartej na kalkulacji siły i narodowych interesow)
-sytuacja m-nar Prus znacznie się poprawiła w połowie lat 50 - wobec wybuchu wojny krymskiej, Francja zajęta była na wschodzie i osłabł jej nacisk na Niemcy. Austria poparła państwa zachodnie, przez co skonfliktowała się z Rosją. Prestiż Rosji po wojnie również mocno podupadł = Prusy mają swobodę działania
- w roku 1859r. wybuchła wojna Austrii z Piemontem ->zjednoczenie Włoch->ożywienie w Niemczech nastrojów zjednoczeniowych
1864r. wojna austriacko-pruska z Danią
- w 1863r. zmarł król Danii Fryderyk 7, pod którego władzą znajdowały się odłączone od Związku Niemieckiego…
…, ale federacją, p. związkowym. Opierał się na konstytucji z 1867r. Wladza prawodawcza: rada zwiazkowa - Bundesrat, sejm - Reichstag, plus lokalne parlamenty państw członkowskich.
Władza wykonawcza- kanclerz (Bismarck)- odpowiedzialny przed prezydentem związku (królem pruskim - dziedzicznie).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz