Historia gospodarcza - powtórzenie do egzaminu - praca zbiorowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 7714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia gospodarcza - powtórzenie do egzaminu - praca zbiorowa - strona 1 Historia gospodarcza - powtórzenie do egzaminu - praca zbiorowa - strona 2 Historia gospodarcza - powtórzenie do egzaminu - praca zbiorowa - strona 3

Fragment notatki:

Pieniądz. Kształtowanie się kapitalizmu handlowego w europie zachodniej (XVI-XVIII. Narodziny i rozkwit gospodarki przemysłowej. Przemiany gospodarki kapitalistycznej w drugiej połowie XIX wieku. Rola państwa w procesach industrializacyjnych. Rewolucja w sektorze usług. Powstanie gospodarki światowej. Ewolucja stosunków gospodarczych w krajach kapitalistycznych po II wojnie światowej (czynniki wpływające na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego). Gospodarka II Rzeczypospolitej 1918-1939. Sytuacja gospodarcza ziem polskich w okresie okupacji i powojennej odbudowy 1939-1949. Problematyka industrializacji i kryzysów rynkowych w Polsce (1950-1970). Geneza kryzysu lat 1970 i 1980 XIV. Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego. Początki i postępy integracji gospodarczej w Europie i na świecie.
Autorzy:
Temat I: Anna Przyłucka i Daria Niemiec, grupa 12
Temat II: Krzysztof Podgórski, grupa 12
Temat III: Tomasz Rozkoszny, grupa 12
Temat IV: Krzysztof Podgórski, grupa 12
Temat VI: Magdalena Rodacka, grupa 12
Temat VII: Marta Wilczek, grupa 16
Temat VIII: Marta Wilczek, grupa 16
Temat IX: Marta Wilczek, grupa 16
Temat X: Krzysztof Podgórski, grupa 12
Temat XI: Katarzyna Piotrkowska, grupa 12
Temat XII: Michał Kaczmarczyk, grupa 18
Temat XIII: Marta Wilczek, grupa 16
Temat XIV: Krzysztof Podgórski, grupa 12
Temat XV: Bartosz Redosz i Patryk Rożenek, grupa 12
Temat XVI: Ewelina Szylin, grupa 15
Oprawa graficzna i układ tekstu: Krzysztof Podgórski, grupa 12

„Powtórzenie materiału do egzaminu z HISTORII GOSPODARCZEJ”
Wersja II - 17.01.2010
Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Podgórskiego.
Autorzy:
Temat I: Anna Przyłucka i Daria Niemiec, grupa 12
Temat II: Krzysztof Podgórski, grupa 12
Temat III: Tomasz Rozkoszny, grupa 12
Temat IV: Krzysztof Podgórski, grupa 12
Temat VI: Magdalena Rodacka, grupa 12
Temat VII: Marta Wilczek, grupa 16
Temat VIII: Marta Wilczek, grupa 16
Temat IX: Marta Wilczek, grupa 16
Temat X: Krzysztof Podgórski, grupa 12
Temat XI: Katarzyna Piotrkowska, grupa 12
Temat XII: Michał Kaczmarczyk, grupa 18
Temat XIII: Marta Wilczek, grupa 16
Temat XIV: Krzysztof Podgórski, grupa 12
Temat XV: Bartosz Redosz i Patryk Rożenek, grupa 12
Temat XVI: Ewelina Szylin, grupa 15
Oprawa graficzna i układ tekstu: Krzysztof Podgórski, grupa 12
Uwagi od autorów:
Zastrzeżenia do Tematu II - Krzysztof Podgórski:
Są to właściwie moje notatki z 4 wykładu z historii, na których ten temat został poruszany. Osoba, która miała ten temat zrobić zawiodła, więc stwierdziłem, że zawsze lepsze coś niż nic. Tak w roli przypomnienia to są notatki z tego wykładu, który był skrócony, ponieważ była naprawa oświetlenia w auli B, więc nie są one zbyt długie.
Zastrzeżenie do tematu VII - Marta Wilczek:
Opracowane na podstawie wykładu z 08.01.2010
Zastrzeżenie do tematu VIII - Marta Wilczek:
Podpunkt 2a) jest prawie w całości zrealizowany na podstawie logiki i zdrowego rozsądku, a nie opracowania treści podręcznika - w żadnym z 5 podręczników, które posiadam, nie porusza się tej kwestii.
Podpunkt 1) i 2c) są dramatycznie krótkie, ale zawierają wszystko, co podręczniki mówią na ich temat.
Zastrzeżenia do tematu IX - Marta Wilczek:
Zagadnienie 2 opracowane na podstawie Wikipedii - żaden z podręczników nie mówi jasno i bezpośrednio o społeczeństwie przemysłowym.
Informacje dotyczące wszystkich trzech zagadnień były dość mgliste (np. struktura zatrudnienia w krajach wysoko rozwiniętych).
Zastrzeżenia do tematu XIII - Marta Wilczek:
Przesłanki dotyczące kolejn ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz