Współczesny handel międzynarodowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesny handel międzynarodowy - strona 1 Współczesny handel międzynarodowy - strona 2 Współczesny handel międzynarodowy - strona 3

Fragment notatki:

Współczesny handel międzynarodowy - jego struktura i trendy dalszego rozwoju Międzynarodowy podział pracy jako podstawa międzynarodowej wymiany handlowej * Międzynarodowy podział pracy to specjalizacja krajów w produkcji i wymianie towarów. *Jest to dynamiczny, podlegający ciągłym przemianom system międzynarodowych więzi gospodarczych, ukształtowanych na bazie specjalizacji produkcji i realizowanych m.in. poprzez międzynarodową wymianę handlową.
Tradycyjny międzynarodowy podział pracy * Tradycyjny międzynarodowy podział pracy ukształtował się ostatecznie na przełomie XVIII i XIX wieku oraz początku XIX wieku. *W jego ramach rozwijały się dwie specjalizacje: przemysłowa i surowcowo-rolnicza
*Rewolucja przemysłowa i system kolonialny to dwa czynniki decydujące o podziale świata na kraje rozwinięte - specjalizujące się w produkcji przemysłowej i słabo rozwinięte - wąsko wyspecjalizowane w produkcji surowcowej lub rolniczej.
*Tradycyjny międzynarodowy podział pracy, który istniało II WŚ, doprowadził do olbrzymich dysproporcji w poziomach rozwoju gospodarczego tych dwóch grup krajów.
*Po II WŚ nastąpił upadek tego systemu - zaczął tworzyć się współczesny międzynarodowy podział pracy.
*Jednak skutki poprzedniego są widoczne do dziś i nieprędko uda się je zlikwidować.
Czynniki rozpadu tradycjonalnego międzynarodowego podziału pracy Czynniki, które zadecydowały o rozpadzie tradycyjnego międzynarodowego podziału pracy to:
-zmiana układu sił w grupie rozwiniętych krajów - wzrost ekonomicznej roli USA i Japonii
-gospodarcze skutki kryzysu lat 30. XX wieku
-polityczno-gospodarcze skutki II WŚ
-powstanie grupy krajów socjalistycznych
-wzrost niezależności politycznej i gospodarczej grupy krajów słabo rozwiniętych
-upadek systemu kolonialnego
Nowy międzynarodowy podział pracy Do wykreowania nowego międzynarodowego podziału pracy przyczynił się szybki postęp naukowo-techniczny i produkcyjny, obserwowany we współczesnym świecie (Adam Budnikowski określa to zjawisko jako drugą rewolucję przemysłową).
Szczególną cechą współczesnego międzynarodowego podziału pracy jest:
-odchodzenie od tradycyjnej, ogólnej specjalizacji surowcowo-rolniczej i przemysłowej
-rozszerzenie i pogłębienie specjalizacji w produkcji konkretnych wyrobów przemysłowych i ich elementów.
Nowy MPP - atrybuty
*Współczesny MPP (inaczej przemysłowy podział pracy) charakteryzuje się pogłębioną specjalizacją produkcji przemysłowej - w jej ramach maleje rola tzw. specjalizacji międzygałęziowej, wzrasta natomiast rola specjalizacji wewnątrzgałęziowej czy nawet wewnątrz asortymentowej.


(…)

… gospodarczych:
*Kraje posiadające dużo surowców mineralnych są komplementarne do krajów nie posiadających takich surowców ale mające dobrze rozwinięty przemysł.
*Państwa bogate w zasoby pracy i zezwalające na emigrację pracowników np. w okresach zbioru płodów rolnych a inne prowadzące pracochłonne dziedziny rolnictwa.
*Kraje rozwijające usługi, cierpiące na niedobory rąk do pracy a inne, bogate w zasoby pracy
*W jednych krajach dobrze rozwinięty przemysł ciężki (posiadających obfite zasoby rudy żelaza, miedzi itp.) a kraje zasobne w energię (węgiel, ropę, gaz ziemny).
*Kraje mające dobrze rozwinięty przemysł odzieżowy a producenci tkanin i przędzy lub plantatorzy roślin wykorzystywanych w przemyśle tekstylnym (bawełny, lnu, konopi itp.)
Wewnątrzgałęziowa komplementarność struktur gospodarczych
*Wewnątrzgałęziowa…
… przez siebie gotowych wyrobów przemysłowych.
*Następuje systematyczne zacieśnianie się wzajemnych więzi gospodarczych, a szczególnie produkcyjnych oraz obrotów handlowych między różnymi grupami krajów i krajami.
*Pojawiają się tendencje do regionalnej integracji gospodarczej, powstają przesłanki dla szerokiej, ponadregionalnej międzynarodowej wymiany handlowej, kooperacji produkcyjnej i współpracy…
… ekonomiczne
3.struktura gospodarki światowej
4.podmioty gospodarki światowej
5.proces internacjonalizacji przedsiębiorstw krajowych
6.znaczenie I rewolucji przemysłowej
7.międzynarodowy podział pracy, tradycyjny i nowy podział pracy
8.czynniki, które zadecydowały o rozpadzie tradycjonalnego podziału pracy
9.atrybuty współczesnej wymiany handlu
10. komplementarność między - i wewnątrzgałęziowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz