Wykład z MPP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z MPP - strona 1 Wykład z MPP - strona 2

Fragment notatki:

Wykład III - 08.03 Mpp - przejście od tzw. specjalizacji opartej na surowcach naturalnych i czynnikach produkcji do specjalizacji opartej na wiedzy Czynniki charakteryzujące MPP:
Państwo (klimat, zasoby naturalne, zasoby ludzkie itp.)
Trwały charakter Korzyści dla uczestniczących w podziale
Czynniki determinujące MPP:
Różnice w warunkach naturalnych (czynniki strukturalne): klimat, zasoby naturalne, różne zasoby ludzkie, różnice w wyposażeniu w bogactwa naturalne, zasobu kapitału
Czynniki techniczne: różnice w poziomie uprzemysłowienia - rewolucja przemysłowa, różnice w poziomie techniki i technologii - rewolucja naukowo - techniczna postęp naukowo techniczny
Czynniki instytucjonalne - ustrój polityczny, polityka gospodarcza, traktaty i umowy międzynarodowe
Czynniki koniunkturalne
Międzynarodowa komplementarność struktur gospodarczych:
Komplementarność - wzajemne dopasowanie tych struktur w obrębie dwóch lub większej liczby krajów - jako stan i proces
Komplementarność może mieć charakter:
Międzygałęziową - różnice w zasobach czynników produkcji np. Rosja - Europa Zachodnia, Polska - Szwecja
Wewnątrzgałęziowa - różnice w wydajności czynników produkcji, wzajemne uzupełnianie się producentów, zespołów, części
Komplementarność a współzależność
Współzależność - oznacza wzajemne uzależnienie od siebie podmiotów uczestniczących w międzynarodowym podziale pracy
Zależność - oznacza asymetrię w stosunkach między podmiotami uczestniczącymi w międzynarodowym podziale pracy
Metody zwiększania komplementarności struktur gospodarczych:
Międzynarodowa specjalizacja produkcji - ograniczenie asortymentu wytwarzanych wyrobów lub liczby realizowanych procesów technologicznych
Międzynarodowa kooperacja w produkcji
Produkcja na wielką skalę
Produkcja wielkoseryjna
Różne rodzaje specjalizacji:
Ze względu na liczbę partnerów - dwustronne, wielostronne
Ze względu na kryterium gałęziowe - międzygałęziowe, wewnątrzgałęziowe, o charakterze pionowym i poziomym
wg kryterium produkcji - statyczna i dynamiczna
z punktu widzenia wpływu na wielkość i strukturę czynników produkcji - strukturalna, neutralna
ze względu na rodzaj podejmowanych decyzji - umowna, jednostronna (komplementarna, substytucyjna)
ze względu na rodzaj zawieranych porozumień - makroekonomiczna, mikroekonomiczna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz