Obroty i struktura handlu zagranicznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obroty i struktura handlu zagranicznego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Obroty i struktura handlu zagranicznego.
Handel zagraniczny eksport i import towarów
Handel światowy suma eksportu wszystkich państw, jest z definicji równy importowi światowemu.
Koszty komparatywne i inne wyjaśnienia przyczyn handlu.
- teoria różnic w absolutnych kosztach produkcji towarów
- zasada kosztów komparatywnych (względnych, porównywalnych) wynika z niej że dany kraj powinien specjalizować się w produkcji i eksporcie tych towarów których koszty produkcji są względnie niskie w porównaniu do innych krajów. Dzięki temu przy nieskrępowanej wymianie handlowej jej uczestnicy mogą odnieść korzyści w postaci przyrostu dochodowego.
- teoria obfitości zasobów - kluczowym punktem wyjścia jest porównanie relacji zasobów podstawowych czynników produkcji zwłaszcza pracy w różnych krajach.
(warunki wymiany ? ) - podręcznik
Specjalizacja międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa.
Cechą współczesnej gospodarki międzynarodowej jest dążenie do globalizacji.
Głównym czynnikiem sprawczym handlu międzynarodowego w obrębie wyrobów jednej gałęzi przemysłu jest wybór konsumenta. Zagraniczny popyt jest istotnym bodźcem do specjalizacji danego kraju, w niektórych tylko towarach produkowanych przez daną gałąź na świecie. Jest zatem bodźcem do specjalizacji wewnątrzgałęziowej.
Drugim ważnym czynnikiem prowadzącym do specjalizacji wewnątrzgałęziowej są korzyści skali produkcji, ponieważ w pewnym przedziale wielkość produkcji wzrost jej poziomu przynosi dodatkowe korzyści. Sprawia to, że producentom samochodów bardziej opłaca się specjalizacją w produkcji na dużą skalę tylko kilku najwyżej kilkunastu modeli, niż produkcja wszystkich modeli w małej skali. Specjalizacja wewnątrzgałęziowa dokonuje się przede wszystkim w obrębie grupy towarów przemysłowych. Pogłębianie się specjalizacji wewnątrzgałęziowej nie wyeliminowało zjawiska specjalizacji międzygałęziowej przez którą należy rozumieć zjawisko polegające na tym, że dla niektórych grup towarów grono krajów eksporterów ograniczone jest do stosunkowo niewielkiej liczby. Jest ono zarazem zbiorem importerów odmiennych grup towarów i jest to na ogół związane z zasobami naturalnymi. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz