Historia powszechna XIX w.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4074
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia powszechna XIX w. - strona 1

Fragment notatki:

UKW Andrzeja Topija, który wykłada na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Notatka składa się z niecałych 70 stron. Poruszono w niej m.in. następujące zagadnienia: secesja-styl w sztuce; polityka bałkańska Austro-Węgier w latach 1878-1903; rozwój terytorialny USA; I wojna bałkańska; II wojna bałkańska; charakterystyka konstytucji termidoriańskiej; polityka religijna i polityczna mocarstw europejskich na Bliskim Wschodzie w XIX i na początku XX w.; polityka religijna Napoleona; przystąpienie Włoch i Grecji do I wojny światowej; wojna secesyjna; wiosna Ludów na Węgrzech; sprawa zjednoczenia Niemiec podczas Wiosny Ludów; wojna rosyjsko-japońska; rewolucja lutowa w Rosji 1917; sytuacja w Hiszpanii w 1808-1814; wiosna Ludów w Czechach; powstanie Trójprzymierza i Trójporozumienia; ruch narodnicki; sprawa irlandzka; kraje koronne Przedlitawii; wiosna Ludów w Państwie Kościelnym i Wenecji; polityka Wielkiej Brytanii w Chinach w XIX w.; polityka narodowościowa Węgier po 1867 r.; polityka wewnętrzna Dyrektoriatu; aneksja Bośni i Hercegowiny; III koalicja napoleońska; V koalicja napoleońska; przystąpienie Rumunii do I wojny światowej-Rumunia w okresie I wojny światowej (działania zbrojne, przebieg, pokój); architektura europejska w XIX w. – historyzm, eklektyzm; malarstwo w I poł. XIX w. – style i przedstawiciele; rzeźba XIX w.; malarstwo impresjonistyczne; działania austriacko-rosyjskie w I wojnie światowej; muzyka niemieckiego obszaru kulturalnego XIX-XX w.; konstytucje napoleońskie-charakterystyka; rola sufrażystek w Anglii; wojna Sardynii z Francją przeciwko Austrii; kongres berliński; wojna krymska; Wiedeń stolicą kultury; Wiosna Ludów we Francji; ustrój w Austrii 1860-1867 (patent lutowy, dyplom październikowy); rewolucja październikowa – geneza, skutki, przyczyny; wpływ mocarstw na kryzys w Bułgarii; Karol X – zniesienie władzy państwowej; powstanie bokserów; ekspansja Francji na Daleki Wschód; Komuna Paryska; ruch kobiecy w USA 1848-1920; rewolucja lutowa 1905-1907; rozwój terytorialny Grecji w XIX i XX w.; walka Greków o niepodległość i utworzenie państwa greckiego; Etiopia włosko-abisyńska (konflikt włosko-abisyński); Kongresy Świętego Przymierza; polityka mocarstw europejskich wobec państw Maghrebu na przeł. XIX i XX w.; Jakobini; polityka państw europejskich na Dalekim Wschodzie; dorobek legislacyjny Zgromadzenia Narodowego w l. 1789-1791; Bałkany w I wojnie światowej; wojna Hiszpanii z Ameryką w 1898; Karol I – polityka zagraniczna i wewnętrzna; wojna Prus z Włochami i Austrią (wojna Prus i Włoch z Austrią); polityka wewnętrzna Bismarcka; pokój w Brześciu nad Bugiem; zamach w Sarajewie; etapy jednoczenia Niemiec przez Prusy; zjednoczenie Włoch; wojny karlistowskie; manifest październikowy Mikołaja II; tezy kwietniowe; konflikt turecko-włoski (trypolitański); incydent w Faszodzie; odzyskanie niepodległości przez Belgię.

Secesja-styl w sztuce:
Secesja, kierunek w sztuce ostatniego 10-lecia XIXw. i pierwszej dekady XX w., Secesja- ( wyjście); oderwanie się od typowej sztuki akademickiej i historycznej, która była charakterystyczna dla wieku XIX, styl określany, jako: Art. Nouveau- Francja, Anglia Jugendstil - Niemcy Stile Liberty - Włochy Modern Stile - Belgia Był postrzegany, jako jedno z czołowych zjawisk modernizmu ( kierunek artystyczny na przełomie XIX/ XX w., z fran. oznacza nowoczesny. Inspiracją dla secesji była sztuka Dalekiego Wschodu ( gł. drzeworyt japoński). Cechy Secesji:
asymetria wertykalizm
płaszczyznowość ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz