Prawo rzymskie - strona 16

Przedmiot zobowiązania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

Przedmiot zobowiązania Jakie przedmiot musi spełniać wymogi? Musi być dozwolone (zgodne z prawem i dobrymi obyczajami) Musi być przedmiotowo obiektywnie możliwe! Impossibilium nulla est obligatio . Jednak jest ważne nawet, gdy jest subiektywnie niemożliwe. Musi być oznaczone . Przedmiot musi być...

Quasi- delicta.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

Quasi- delicta. Actio in factum- to skarga pretorska ścigająca przestępstwa pozostające poza właściwymi deliktami. Stanowiły one cały szereg stanów faktycznych, które były podobne do deliktów. Nie były one jednak przedtępstwami, gdyż brak im było pewnych znamion .( wymaganych przy zobowiązaniach ex...

Quasi-contractus

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1204

. Quasi- contractus- obligationes quasi ex contractu- Zobowiązania, które rodzą jak gdyby kontrakty. Nie są umowami , ale mają bardzo wiele podobieństw z nimi. Należą do nich: negotiorum gestio- załatwianie cudzych spraw bez zlecenia condictiones- roszczenia z tytułu niesłusznego wzbogacenia. Commu...

Rodzaje legislacji.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

RODZAJE LEGISLACJI - LEGIS ACTIO SACRAMENTO Wg Gaiusa istnieje w prawie rzymskim 5 legis actiones: L e g i s a c t i o s a c r a m e n t o L. a. p e r i u d i c i s a r b i t r i v e p o s t u l a t i o n e m L. a. p e r c o n d i c t i o n e m 1, 2, 3 - rozpoznawcze L. a . p e r m a n u s i n i e ...

Rozwiązanie małżeństwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA Podstawy do rozwiązania małżeństwa: Śmierć przynajmniej jednej ze stron Utrata przez nią conubium (na skutek utraty wolności lub obywatelstwa) Rozwód Utrata wolności Kończyła zarówno małżeństwo jak i manus , w razie niewoli wojennej (captivitas) późniejsze postliminium , n...

Rzymskie podziały prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

Rzymskie podziały prawa. Ius civile, Ius peregrinorum, Ius gentium. Ius civile - w starożytności obowiązywała zasada personalności albo osobowości prawa. Każdy obywatel, bez względu na to gdzie się znajdował musiał posługiwać się prawem civita...

Sabinianie - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

S A B I N I A N I E Założyciel: Ateius Capito Pochodzenia nazwy: od następców - Sabinusa i Cassiusa Przedstawiciele: A t e i u s C a p i t o (założyciel) Zwolennik pryncypatu, uczeń Ofiliusa. Konserwatywny, opierał się na poglądach innych. Zajmował się głównie prawem sakralnym. Należał do nobilita...

Składniki czynności prawnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Składniki czynności prawnych. Warunek, termin, polecenie, czas. Akty jednolite (spólka, zlecenie) Akty złożone - zawierające mnogość oświadczeń woli (np. testament) Składniki aktów prawnych essentialia negotii (istotne) - bez nich nie zachodził dany typ czynności prawnej naturalia negotii (natura...

Skutki małżeństwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1547

SKUTKI MAŁŻEŃSTWA I CONVENTIO IN MANUM. Podział skutków na: osobiste majątkowe. Skutki osobiste - uzyskanie przez żonę honor matrimonii , dzieci uważane za małżeńskie, żona dzieli stan i zamieszkanie męża, podlega jego władzy o charakterze dyscyplinarnym Brak wpływu małżeństwa na stanowisko kobi...

Stanowisko w rodzinie - status familiae.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Status familiae Trzecim i ostatnim czynnikiem wywierającym wpływ na zdolność prawną było stanowisko jakie określony podmiot zajmował w rodzinie. Z uwagi na to stanowisko obywatel rzymski mógł być albo osobą nie podlegającą niczyjej wład...