Prawo rzymskie - strona 17

note /search

Status libertatis.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

Status libertatis Wg Gaiusa najważniejszym podziałem w prawie osobowym był podział na wolnych i niewolników. Zatem pierwszym i nieodzownym elementem zdolności prawnej wg prawa rzymskiego była wolność. Niewolnik - nie traktowany jako podmiot, ale przedmiot prawa: Jeśli właściciel niewolnika zmarł,...

Strony, zastępcy, pomocnicy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

STRONY, ZASTĘPCY, POMOCNICY Stronami - są podmioty, na rzecz których i przeciw którym toczyło się postępowanie. Postępowanie toczy się na zasadzie kontradyktoryjności . Prawo rzymskie nie wykształciło abstrakcyjnego pojęcia

Testamenty publiczne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

TESTAMENTY PUBLICZNE Wymagały współudziału czynnika publicznego. testamentum p r i n c i p i o b l a t u m testator oddawał cesarzowi spisane w dokumencie rozporządzenie ostatniej woli testamentum a p u d a c t a c o n d i t i u m oświadczenie woli podane do protokołu władz miejskich lub sądowych...

Treść władzy ojcowskiej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

TREŚĆ WŁADZY OJCOWSKIEJ Charakterystyka patria potestas - stanowiła jednolite silne władztwo, świeckie prawo właściwie nie ingerowało w nie. Ograniczenia nadużyć patria potestas - początkowo wynikały tylko z prawa sakralnego i zwyczaju. S...

Umocnieni zobowiązań- zabezpieczenie wierzytelności.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

Umocnieni zobowiązań- zabezpienienie wierzytelności Intercesja- każde wstąpienie do stosunku obligacyjnego osoby trzeciej po stronie dłużnika . Służyła ona właśnie umocnieniu wierzytelności, przez to, że odpowiadała też osoba trzecia. Rodzaje:  kumulatywna( cumulativa) - gdy pierwotny dłużnik odpo...

Umorzenie zobowiązań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

Umorzenie zobowiązań. Przyczyny rozwiązujące węzeł prawny - podzielone na dwie grupy przez rzymskich jurystów: Przyczyny wedle ius civile - mają skutek ipso iure - powodujący całkowite zniweczenie zobowiązania- obligatio inutilis . Wedle ius h...

Umorzenie zobowiązania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

Umorzenie zobowiązania Ogólna charakterystyka Społeczno - ekonomiczny cel każdego zobowiązania tkwi w spełnieniu świadczenia przez dłużnika, czyli w jego wykonaniu, a skoro cel ten nie został osiągnięty zobowiązanie umarza się z mocy samego prawa Umorzenie zobowiązania w prawie rzymskim mogło nas...

Ustawodawstwo XII tablic.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

USTAWODAWSTWO XII TABLIC - l e x XII t a b u l a r u m Pierwsze dzieło ustawodawcze, najstarsze źródło prawa rzymskiego, próba zebrania najważniejszych przepisów ze wszystkich dziedzin prawa. uchodziła za źródło wszelkiego prawa: fons omnis publici privatiqve iuris . (tak nazwał ją Liwiusz) powsta...

Wczesna republika.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

WCZESNA REPUBLIKA PODŁOŻE GOSPODARCZO-SPOŁECZNE EPOKI 1.) Stosunki ekonomiczne Główne zajęcie narodu rzymskiego - pasterstwo. Żyją w systemie rodów patriarchalnych, znając jedynie kolektywną własność ziemi. Każde domostwo ( domus ) prowadzi gospodarkę samowystarczalną, a pieniądz odgrywa słabą ro...

Pojęcie i charakterystyka prawa - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

ZAGADNIENIA WSTĘPNE § 1. Przedmiot wykładu prawa rzymskiego (str. 14-15). Obejmuje okres od 753 r.p.n.e. do śmierci cesarza Justyniana (565 r.n.e.). § 2. Pojęcie prawa (str. 15-19). Ulpian określa sprawiedliwość jako stałą wolę oddania każdemu tego prawa, które mu się należy, a nakazami prawa je...